Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Банкови сметки на Община Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 БАНКОВИ СМЕТКИ В ОБЩИНСКА БАНКА АД ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР РАЗГРАД

 Код 7311 Бюджетна сметка за приходи от местни данъци и такси:

IBAN:BG52SOMB91308458628244        BIC:SOMBBGSF

 

 Код 1724 Набирателна сметка за чужди средства/гаранции за участие и изпълнение на договори/

IBAN:BG63SOMB91303358628200        BIC:SOMBBGSF

 

Код 7304  Бюджетна сметка/за заплащане на веществена издръжка /

 IBAN:BG72SOMB91303158628200        BIC:SOMBBGSF

 

 
  Актуални новини

Първо обучение проведоха новоучредените превантивни клубове

Членове  на  новоучредените  Училищни превантивни клубове  от  9 градски  училища участваха в първото си обучение организирано от Местната комисия за БППМН и Общински свет по наркотични вещества. Основна в  обучението бе заложената в Програм...
Четвъртък, 23 Февруари 2017 10:26

300 контейнера за разделно събиране на отпадъци разполагат в община Разград

През 2005 г. след сключен договор за сътрудничество  между Община Разград и Екопак България АД, в гр.Разград е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, обясни кметът на Разград д-р Валентин Василев пред медии във вторник, 21 февруари. През месец апри...
Вторник, 21 Февруари 2017 15:21

Община Разград подписа три договора по Националната програма за енергийна ефективност

Във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Разград, Община Разград е обявила 7 (седем) обществени поръчки, каза днес на пресконференция кметът на Община Разград д-р Валентин Василев. Въз ос...
Вторник, 21 Февруари 2017 15:16

Община Разград удържа 15 631 лв. на фирмата за лошото зимно почистване

Днес, по време на пресконференция кметът на Разград д-р Валентин Василев съобщи, че ще има санкции за фирмата, която извърши снегопочистването в Разград. На база внесена докладна от директора на Дирекция „Програми и околна среда“ Недим Тахиров, градоначалникът информира за удъ...
Четвъртък, 16 Февруари 2017 13:56
Фотогалерия

 
  е-УСЛУГИ
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Предоставяне на достъп до обществена информация
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
  
Поради независещи от Община Разград причини, не може да подавате заявление  чрез елетронните услуги.
 
 
 

Попълнете анкетната карта за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

Община Разград е разположена в централната част на Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Общинският център гр. Разград е разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските височини, на 60 км. от Русе, 130 км. от Варна, 55 км. от Шумен, и 36 км. от Търговище.

В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на Общината минават първокласният път Русе-Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море.

Географското разположение на региона и благоприятните природоклиматични условия са оценени столетия назад.

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg