Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар за месец ЮЛИ 2016 г.

Продължава... 

Записват ученици за "Еколято 2016"

Ваканцията на учениците от Община Разград и тази година ще бъде разнообразена с инициативата "Еколято" по програмата за екологично възпитание на подрастващите, която тази и година е обезпечена с 4 хил.лева. В нея ще бъдат обхванати 120 ученици от пети до десети клас в три смени: 4-15 юли; 18-29 юли и 1-12 август.  Записването за участие е в Центъра за ученическо техническо и научно творчество. Всеки участник ще получи тениска с лого на кампанията и работни материали, а паричната награда за отработена пълна смяна е в размер на 30 лева. Съвместно с БЧК и ОД на МВР ще бъде организирана Детска академия по безопасност в края на всяка смяна. Планът на инициативата включва също така здравни беседи със специалисти от Регионална здравна инспекция и Превантивно-информационен център.
 

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Банкови сметки на Община Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 БАНКОВИ СМЕТКИ В ОБЩИНСКА БАНКА АД ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР РАЗГРАД

 Код 7311 Бюджетна сметка за приходи от местни данъци и такси:

IBAN:BG52SOMB91308458628244        BIC:SOMBBGSF

 

 Код 1724 Набирателна сметка за чужди средства/гаранции за участие и изпълнение на договори/

IBAN:BG63SOMB91303358628200        BIC:SOMBBGSF

 

Код 7304  Бюджетна сметка/за заплащане на веществена издръжка /

 IBAN:BG72SOMB91303158628200        BIC:SOMBBGSF

 

 
  Актуални новини

Отново топъл обяд за най-нуждаещите се в Община Разград

На 15.07.2016 г. между Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция  и Община Разград е сключен  Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-03.002- 0055-С01  по „Оперативна програма за хра...
Сряда, 20 Юли 2016 16:11
Фотогалерия

 
  е-УСЛУГИ
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Предоставяне на достъп до обществена информация
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
  
Поради независещи от Община Разград причини, не може да подавате заявление  чрез елетронните услуги.
 
 
 

Попълнете анкетната карта за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

Община Разград е разположена в централната част на Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Общинският център гр. Разград е разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските височини, на 60 км. от Русе, 130 км. от Варна, 55 км. от Шумен, и 36 км. от Търговище.

В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на Общината минават първокласният път Русе-Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море.

Географското разположение на региона и благоприятните природоклиматични условия са оценени столетия назад.

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg