Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Банкови сметки на Община Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 БАНКОВИ СМЕТКИ В ОБЩИНСКА БАНКА АД ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР РАЗГРАД

 Код 7311 Бюджетна сметка за приходи от местни данъци и такси:

IBAN:BG52SOMB91308458628244        BIC:SOMBBGSF

 

 Код 1724 Набирателна сметка за чужди средства/гаранции за участие и изпълнение на договори/

IBAN:BG63SOMB91303358628200        BIC:SOMBBGSF

 

Код 7304  Бюджетна сметка/за заплащане на веществена издръжка /

 IBAN:BG72SOMB91303158628200        BIC:SOMBBGSF

 

 
  Актуални новини

Община Разград в събота загася светлините на няколко сгради, участвайки в инициативата „Часът на Земята“

Община Разград се присъединява към международната инициатива „Часът на Земята 2017“, която ще се проведе на 25 март 2017 г. (събота) от 20,30 до 21,30 часа. За целта в това време ще бъдат изключени от захранване светлините на Община Разград, Художествена галерия „Проф. Илия П...
Събота, 25 Март 2017 10:14

Социалните институции посетиха детска градина и показаха със сценки, как работи социалният работник

На 24 март, като част от съвместни мероприятия между социалните услуги на територията на Община Разград и други организации и институции под надслов „Популяризиране на социалната работа и професията социален работник”, специалисти „Социални дейности“ от социални институции посети...
Петък, 24 Март 2017 16:48

Хора с увреждания от с. Просторно гостуваха РУ „Полиция“, а деца и младежи от ЦНСТ засадиха пролетни цветя

На 22 март, като част от съвместни мероприятия между социалните услуги на територията на Община Разград и други организации и институции за популяризиране на социалната работа и професията „социален работник”, потребители от Комплекс за социални услуги за възрастни хора с уврежда...
Сряда, 22 Март 2017 18:31

Кметът удостои Силвия Вълева - председател на СНЦ „Одисея“, с почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в Разград

С приветствие от кмета на Разград д-р Валентин Василев започна концертът, посветен на Световния ден на социалния работник. Събитието се проведе на 21 март в залата на Общински културен център с участието на потребители на социални услуги на територията на община Разград. „Дейн...
Сряда, 22 Март 2017 13:04
Фотогалерия

 
  е-УСЛУГИ
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Предоставяне на достъп до обществена информация
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
  
Поради независещи от Община Разград причини, не може да подавате заявление  чрез елетронните услуги.
 
 
 

Попълнете анкетната карта за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

Община Разград е разположена в централната част на Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Общинският център гр. Разград е разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските височини, на 60 км. от Русе, 130 км. от Варна, 55 км. от Шумен, и 36 км. от Търговище.

В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на Общината минават първокласният път Русе-Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море.

Географското разположение на региона и благоприятните природоклиматични условия са оценени столетия назад.

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg