Петък, 23 Август 2019 13:06

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД

DSC 1527 DSC 1526 DSC 0961 DSC 0970
2 3 5 7

 

Местната комисия към община Разград функционира по Закона за БППМН като структура за организация, ръководство и контрол на цялостната дейност по превенция и противодействие на детското асоциално поведение. Изградена е със заповед на кмета на общината и се състои 15 специалисти - юристи, психолози, педагози и социални работници – представители на РПУ, органите на образованието, Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Инспекция по труда”, Дирекция „Социално подпомагане” и др. Към комисията работят щатен секретар, 9 обществени възпитатели и един консултант - психолог. Като помощен орган функционира Център за социална превенция, включващ Консултативен кабинет и занималня.

За връзка с нас

Ежедневни консултациибезплатни и конфиденциални
с деца, младежи и родителиКонсултативен кабинет:
адрес: гр.Разград, ул."Н.Й.Вапцаров" 10, стая 117,
Общежитие за средношколци
тел. 661397
секретар:Диана Господинова
психолози, педагози

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БППМН В ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2014Г.