Вторник, 17 Септември 2019 17:26

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЩИНА РАЗГРАД

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА

д-р Лиляна Димитрова Тонева гр.Разград  ул."Гаврил Кръстевич" № 3А 0888376563 Обща медицина
д-р Елена Илиева Миличина гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т 3 0889622662 Обща медицина
д-р Галина Минкова Минкова гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т 33 0887173578 Вътрешни болести и обща медицина - зачислен
д-р Деян Павлов Коларов гр.Разград  бул."Бели Лом" № 36 0888316442 Обща медицина
д-р Деян Павлов Коларов с.Дянково ул."Ивайло" № 30    
д-р Деян Павлов Коларов с.Липник ул."Н.Й.Вапцаров" № 23    
д-р Лиляна Ангелова Петрова гр.Разград  жк "Освобождение" бл.9, вх.Б, ап. 13 0886311611 Обща медицина
д-р Наталия Стефанова Славова гр.Разград  ул."Раковска" № 36 0898603662 Обща медицина - зачислен
д-р Анна Николаева Христова гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 0897833277 Обща медицина
д-р Лилия Петкова Петкова - Илиева гр.Разград   ул."Васил Левски" № 1 к-т 10 0899183757 Детски болести 
д-р Антоанета Тодорова Дайнова гр.Разград  ж.к."Освобождение" № 9,вх.А,ет.1, ап.2 0897833100 Вътрешни болести и обща медицина - зачислен
д-р Антоанета Тодорова Дайнова гр.Разград  "Амилум България" № 39    
д-р Гинка Маринова Зорева гр.Разград  бул."Бели лом" № 56, вх. Б, ап. 24 0888410106 Обща медицина
д-р Галя Божидарова Ангелова гр.Разград  ж.к."Орел" бл.20 вх.А ап.3 0897295488 Обща медицина
д-р Антон Николаев Михайлов гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т 55 0888442963 Вътрешни болести и обща медицина - зачислен
д-р Антон Николаев Михайлов с.Мортагоново ул."Рожен" № 11    
д-р Венелин Иванов Кръстев гр.Разград  бл."Нарцис"  вх.А, ап. 2 0898433569 Гастроентерология
д-р Венелин Иванов Кръстев гр.Разград  бул."Апр.въстание" - "Балканфарма"    
д-р Нежат Али Салим с.Раковски  ул."Опълченска" № 2 0885597955 Акушерство и гинекология Обща медицина - зачислен
д-р Нежат Али Салим гр.Разград  бул."България" № 11 вх.В ап.8    
д-р Пенчо Петров Стоянов с.Дряновец  ул."Братя Миладинови" № 2 0888673751 Обща медицина - зачислен  
д-р Надя Руменова Карова гр.Разград  ул."Вапцаров" № 4, бл."Ален мак" вх.А, ап. 3 0887679431 Обща медицина - зачислен  
д-р Надя Руменова Карова с.Стражец ул."Москва" № 26    
д-р Селиме Касимова Шакир гр.Разград  бул."България" № 36 ет.5 0887167999 Обща медицина
д-р Селиме Касимова Шакир с.Дянково ул."Ивайло" № 22    
д-р Селиме Касимова Шакир с.Бисерци ул."Здравец" № 5    
д-р Селиме Касимова Шакир с.Звънарци ул."Кирил и Методий" № 28    
д-р Иван Стефанов Иванов с.Осенец  ул."Стоян Иванов" № 1 0899568348 Обща медицина
д-р Иван Стефанов Иванов гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т 54    
д-р Иван Стефанов Иванов с.Гецово ул."Патриарх Ефтимий" № 11    
д-р Люба Петкова Николова гр.Разград  бул."Бели лом" 56, вх.А, ап. 2 0897891382 Вътрешни болести и обща медицина - зачислен
д-р Галя Георгиева Тавкова гр.Разград  бул."Бели лом" № 58, вх.А, ап. 2 0888292857 Детски болести  Инф.болести и Обща медицина - зачислен 
д-р Ругизан Тефик Рагуб - Сали гр.Разград  бул"Бели Лом" № 56, ЕПЖБ - 4,вх.А, ап. 2 0887781193 Обща медицина
д-р Ругизан Тефик Рагуб - Сали с.Раковски  ул."Опълченска" № 2    
д-р Бейзад Исмаилов Гавалджи с.Ясеновец  ул."Бузлуджа" № 3 0893827521 Обща медицина - зачислен  
д-р Мариана Иванова Димитрова гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т 52 0888666321 Обща медицина
д-р Мариана Иванова Димитрова гр.Лозница ул."Г.С.Раковски" № 1    

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

д-р Емилия Антонова Монева гр.Разград  жк"Лудогорие" № 6б л."Шипка"ап.5 ет.1 0889886372 Обща дентална медицина
д-р Таня Василева Чанкова гр.Разград  ул."Цар Симеон" № 1 бл."Люлин"вх.Б ап.15 0887861970 Детска дентална медицина
д-р Татяна Илиева Кондова гр.Разград  бул."Бели лом" № 36 бл."Рила"ап3 0899895295 Обща дентална медицина   
д-р София Иванова Нешева гр.Разград  жк"Освобождение" ЕК - 6 ап.1 0888656505 Обща дентална медицина
д-р Недялка Христова - Иванова гр.Разград  ул."Вапцаров" № 17 0887286056 Оперативно зъболечение и ендодонтия 
д-р Росинка Тодорова Хвойнева - Копчелийска гр.Разград  бул."България"№ 5 вх.В ап.3 ет.1 0886933761 Детска дентална медицина
д-р Росица Генова Шопова гр.Разград  бул."България" № 48 вх.А ап.2 0889000899 Обща дентална медицина
д-р Иво Георгиев Андреев гр.Разград  ул."Свети Климент" № 2 652874 Обща дентална медицина
д-р Маринела Стефанова Симеонова гр.Разград  ул."Бузлуджа" № 8 662119 Обща дентална медицина
д-р Теменуга Борисова Ангелова гр.Разград  бул."България" № 52, вх.А, ап. 1 0888201338 Обща дентална медицина
д-р Тинка Цветанова Дурчева - Димитрова гр.Разград  ж.к."Лудогорие" бл.4 0878534241 Оперативно зъболечение и ендодонтия 
д-р Цветанка Маринова Кутинчева гр.Разград  бул."България" № 48 вх.Б ап.12 0888778672 Обща дентална медицина
д-р Йорданка Петрова Кузманова гр.Разград  бул."Бели лом" № 58,  вх.А, ап. 2 0895732119 Детска дентална медицина
д-р Надежда Илиева Коларова - Цонева гр.Разград  ул."Свети Климент" № 102 ет.2 0889295210 Детска дентална медицина
 д-р Грета Накова Накова гр.Разград  бул."България" № 50 вх.Б ап.23 0898913321 Обща дентална медицина   
д-р Галиценка Йорданова Михайлова гр.Разград  ул."Искър" № 1 0888973478 Детска дентална медицина
д-р Галиценка Йорданова Михайлова с.Мортагоново СЗУ    
д-р Петър Чиков Цолов гр.Разград  ул."28 януари" № 5 0888971206 Обща дентална медицина
д-р Наталия Симеонова Озиолор гр.Разград  бул."Апр.въстание" № 27 бл."Хемус"вх.Б-28 0888376513 Обща дентална медицина   
д-р Людмила Соколова Любенова гр.Разград  ул."Вапцаров" № 14 0888498214  
д-р Валентина Пенчева Стефанова гр.Разград  ул."Данаил Дечев" № 4 662168 Протетична дентална медицина
д-р Росица Тодорова Стоянова гр.Разград  ул."Иван Вазов" № 7 0888606173 Оперативно зъболечение и ендодонтия 
д-р Марийка Христова Цонкова - Милева гр.Разград  хотел"Централ" стая № 9 0888917685 Детска дентална медицина
д-р Мирослав Борисов Василев гр.Разград  ул."Кирил и Методий" № 1 ап.5   Челюстна хирургия
д-р Мариета Стефанова Дескова гр.Разград  бул."Бели Лом" № 35 вх.Б ап.11 0888656264  
д-р Евгения Цонева Вълева гр.Разград  ж.к."Освобождение" бл.13 0887930181 Обща дентална медицина
д-р Емилия Димитрова Георгиева гр.Разград  ул."Свети Климент" № 77 0888895008 Детска дентална медицина
д-р Пенка Георгиева Нейкова гр.Разград  жк "Орел" бл7, вх.А, ап.1 0887781465  
д-р Нина Иванова Димова гр.Разград  ул."Искър" № 1  кабинет № 21 0894330899  
д-р Даниела Георгиева  Боянова с.Осенец  ул."Стоян Иванов" № 1 0885020513  
д-р Даниела Георгиева  Боянова с.Ясеновец  ул."Бузлуджа" № 3    
д-р Маргарита Найденова Неделчева гр.Разград  ул."Стефан Караджа" № 4,бл.А,вх.Б,ап.8 0887282152 Обща дентална медицина   
д-р Мариана Ангелова Прокопиева гр.Разград  бул."Бели Лом" № 56,вх.Б, ап.24 0899571828  
д-р Евгени  Иванов Калоянов гр.Разград  ул."Любен Каравелов" № 3 0899050677  
"Д-Р ДИЯНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА-АПДП-ИП"ЕООД        
"Д-Р СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА -АИПППДМ"ЕООД        
"АПДП-ГП-Д-Р СТЕФАНОВИ"ООД,д-р М.Енчева,д-р С.Стефанов        
"ГП ЗА ПДП Д-Р БАШАКОВ"ООД,д-р Н.Башаков,д-р В.Башаков        
"ДАС КОЛОР ДЕНТ-АПДП-ГП"ООД, д-р К.Аврамова,д-р С.Аврамов        
д-р Роман Петров с. Гецово ул."Патриарх Евтимий" № 11 0884558027  
д-р Роман Петров с.Раковски  ул."Опълченска" № 2    
д-р Людмил Митков Малчев гр.Разград  уб."Цар Асен I"  № 2 0899083005  
д-р Ахтер Исметов Чилев гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т 38 0886152555  

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА

д-р Красимир Петров Петров
Д-р Йорданка Петрова       
гр.Разград 
бул."Бели лом" № 56 вх.А ап.1 ет.1
0889666258
0889666256
Вътрешни болести и обща медицина
Педиатрия и обща медицина

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

д-р Моника Иванова Енчева гр.Разград  ул."Паркова" № 6 ет.1 088 557672  
д-р Николай Върбанов Башаков гр.Разград  "ДКЦ 1-Разград" каб. № 27 662310 Обща дентална медицина
д-р Николай Върбанов Башаков гр.Цар Калоян ул."Демокрация" № 2    
д-р Калушка Митева Аврамова гр. Разград ул."Вапцаров" № 4, бл."Ален мак" вх.А, ап. 17 084/656390  
д-р Стоил Димитров Кондов гр. Разград бул."Бели Лом" № 36 ап.3 0898605025  

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА

д-р Ванушка Тодорова Иванова гр.Разград  ул."Странджа" № 28 0889648119 Кожни и венерически болести
д-р Радка Цонева Стоянова гр.Разград  бл."Велико Търново" вх.В ет.1 ап.4 0889808185 Акушерство и гинекология
д-р Стелиана Иванова Кирчева - Такева гр.Разград  ул."Кирил и Методий" № 2, вх.А, ет. 1, ап. 3 0889909506 Психиатрия
д-р Деян Васков Гиргинов гр.Разград  ул."Свети Климент" № 44 ап.13 0888497742 Акушерство и гинекология
д-р Милка Горчева Маркова гр.Разград  бул."Априлско въстание" № 27 вх.Б ап.27 0888140056 Нервни болести 
д-р Христо Любомиров Илиев гр.Разград  ул."П.Волов" № 12 а 623669 Очни болести 
д-р Мария Димитрова Анастасова гр.Разград  жк "Освобождение" бл.9 вх.Б ап.15 0889712763 Гастроентерология
д-р Ангелина Миткова Литева гр.Разград  бул."Бели Лом" № 37 0888659213 Очни болести 
д-р Ангелина Миткова Литева гр.Исперих ул."Христо Ботев" № 2 А    
д-р Стефан Петров Димов гр.Разград  ул."Коста Петров" № 2 кабинет № 27 0887428753 Кардиология
д-р Стефан Петров Димов гр.Разград  ул."6-ти септември" № 4 вх.В    
д-р Мишел Елиас Озиолор гр.Разград  бул."Апр.въстание" № 27 бл."Хемус" вх.Б-28 0888202887 Акушерство и гинекология
д-р Гечо Вълков Жеков гр.Разград  ул."Йордан Чобанов" № 10 0888456530 Ушно-носно-гърлени болести
д-р Явор Йорданов Иванов гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т 31 0887964278 Ортопедия и травматология 
д-р Татяна Иванова Боянова гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 0898608656 Ендокринология и болести на обмяната
д-р Снежана Стойкова Иванова - Василева гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 0887954810 Детски болести 
д-р Анна Владимирова Йоцова гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т 22 0887679435 Очни болести 
д-р Веска Христова Манева гр.Разград  ул."13-ти март" № 9   Вътрешни болести     
д-р Петър Янков Тодоров гр.Разград  ул."28-ми януари"  № 5, кабинет № 1 0888838272 Нервни болести 
д-р Иванка Христова Стойчева - Тодорова гр.Разград  ул. "Коста Петров" № 2, к-т № 2 0888961604 Детски болести 
д-р Петър Дончев Вълканов гр.Разград  ул."Коста Петров" № 2 0887828566 Психиатрия 
д-р Бисер Росенов Симеонов гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 662582 Медицинска онкология
д-р Стоянка  Цонева Жекова гр.Разград  ул."Йордан Чобанов" № 10 0887289963 Кожни и венерически болести    
д-р Стоянка  Цонева Жекова гр.Исперих ул."Ахинора" № 39 к-т 39    
д-р Стоянка  Цонева Жекова гр.Разград  ул."Раковска" № 35    
д-р Румен Ангелов Русанов гр. Разград ул."Бели лом" № 36 0888961584 Клинична хематология
д-р Диана Петрова Киселова гр.Разград  ул."Кирил и Методи" № 2 вх.А, ет.1, ап.3 0888348552 Психиатрия
д-р Анна Борисова Вълкова гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 0899128840 Физикална и рехабилитационна медицина 
д-р Анна Борисова Вълкова гр.Разград  ул."Софроний Врачански" № 3 ет.1    
д-р Иван Атанасов Киселов гр.Разград  ул."Кирил и Методий" № 2, вх.А, ет. 1, ап. 3 0886430823 Пневмология и фтизиатрия
д-р Пенка Петкова Станчева гр.Разград  ул."Панайот Волов" № 2 вх.А ап.1 0889719959 Гастроентерология
д-р Йорданка Панайотова Атанасова гр.Разград  ул."Васил Левски" № 8 641161 Очни болести 
д-р Пепа Владимирова Тодорова гр.Разград  ул."Коста Петров" № 2 0877152110 Очни болести 
д-р Снежана Димова Дамянова - Димитрова гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т 51 0889400111 Пневмология и фтизиатрия
д-р Снежана Димова Дамянова - Димитрова гр.Исперих ул."Ахинора" № 39 к-т 8    
д-р Рени Кирилова Христова - Петрова гр.Разград  бул."Априлско въстание" № 68   Вътрешни болести   
д-р Елена Стоянова Георгиева гр.Разград  бул."Бели Лом" № 32 624321 Детски болести 
д-р Анатолий Димитров Стойнов гр.Разград  ул."Стефан Зорзанов" № 2, гр.стадион 0878530960 Спортна медицина  
д-р Румяна Асенова Маркова гр.Разград  ул."Коста Петров" № 2 0888838272 Пневмология и фтизиатрия
д-р Николай Стефанов Колев гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т № 3 0899875187 Хирургия  
д-р Маринела Василева Модалиева гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1, кабинет № 35, ет. 3 0888 551042 Кардиология
д-р Мария Кирилова Андреева гр.Разград  бул."Бели лом" № 58, вх.А, ап. 2 0899878547 Детски болести 
д-р Елена Василева Маринова гр.Разград  ул."Йордан Чобанов" № 29 0898580782 Ушно-носно-гърлени болести
д-р Събка Василева Недева гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 "ДКЦ 1" к-т 36 А 0896635275 Нервни болести 
д-р Кремена Димитрова Романова гр.Разград  ул."Кирил и Методий", бл.4, вх.А, ап. 2 0887730711 Акушерство и гинекология
д-р Ганка Христова Дескова - Спасова гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 ДКЦ 1 к-т №36А 0889922556 Нервни болести    
д-р Ганка Христова Дескова - Спасова гр.Разград  ул."Кирил и Методий" № 15    
д-р Доцка Атанасова Минкова гр.Разград  ул. "Васил Левски" № 1 к-т 41 и 42 0889203005 Ендокринология и болести на обмяната
д-р Доцка Атанасова Минкова гр.Исперих ул."Ахинора" № 39 ет.3 к-т 2    
д-р Борислав Кръстев Борисов гр.Разград  ул."Марица" № 7, ап. 1 0887282029 Ортопедия и травматология 
д-р Красимира Венкова Георгиева гр.Разград  ул."28 януари" № 5 к-т 3 0887425721 Детсски болести
д-р Милан Илиев Стоянов гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т 29 0889267776 Кардиология
д-р Латинка Младенова Георгиева гр.Разград  бул."България" № 46 0887285946 Детски болести
д-р Сюзан Едхем Хюсеин гр.Разград  ул."Кирил и Методий" бл.4 вх.А ап.2 0896874889 Акушерство и гинекология
МЦ "ЗДРАВЕ" ООД гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 662582  
МЦ "Д-Р ВЕЛКОВИ" ООД гр.Разград  ул."Г.С.Раковски" № 27 А 0888541039  
МЦ "РЕТИНА - КЛОН РАЗГРАД" ООД гр.Разград  ул."Стефан Караджа" № 7 0887775446  
"МЦ Вита Медика" ЕАД гр. Разград ул."Странджа" № 9 0898492315  
"МЦ Вита Медика" ЕАД гр. Разград ул."Бели лом" № 56, вх.В, ап. 48    

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

ДКЦ - 1 РАЗГРАД ЕООД гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1    

МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

МДЛ "ХАРВЕЙ" ООД гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-т № 39 и к-т 55   Клинична лаборатория
МДЛ "ЕВРОПА" ООД гр.Разград  ул."Васил Левски" № 1 к-ти 55,57 и 58   Микробиология
МДЛ ЕООД гр.Разград  ул."Иван Вазов" № 12 088 224064 Клинична лаборатория
МДЛ "Д-Р ИСКРЕН КАЛЧЕВ" ЕООД гр.Разград  ул."П.Р.Славейков" № 12 0898594397 Анатомия, хистология и цитология

МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ

МТЛ "ФИНЕС - 2000" гр.Разград  ул."Марин Дринов" № 11    
ЛМК - МТЛ ЕООД гр.Разград  бул."България" № 11 вх.В ап.4    
МТЛ "ЛЮВЕСТА" ООД гр.Разград  ул."Китка" № 20    
СМТЛ "ДЕНТА - К.А.К." ЕООД гр.Разград  ул."Осъм" № 22    
МТЛ "КЛАСИК - ДЕНТ" СД гр.Разград  ул."Н.Й.Вапцаров"  № 14    
МТЛ "ИВДЕНТАЛ - 2001" ООД гр.Разград  ул."Жеравна" № 39    
"МТЛ ПО РЕНТГЕНОГРАФИИ" ЕООД гр.Разград  ул."Искър" № 1 кабинет № 38    
"МТЛ - ТРАНС ДЕНТАЛ" ЕООД гр.Разград  ул."Паркова" № 6    

ХОСПИСИ

"ЛЕЧИТЕЛ" ЕООД гр.Разград  ул."Кирил и Методий" № 9 1-ви етаж 0886334555  
"Хоспис - Ковънлъка" ООД гр.Разград  местност Пчелина 0897970505