Петък, 23 Август 2019 13:25

ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ

За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в  Община Разград  работят  4  здравни медиатори. 

Основни задължения:

  • ·Посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги на представители на уязвими малцинствени групи.
  • ·Оказват помощ при комуникациите с институциите на представители на уязвими малцинствени групи.
  • ·Осъществяват дейности по здравно образование и профилактика на болестите.
  • ·Участват в реализацията на национални здравни програми.
  • ·Водят регистър на рискови семейства, бременни и млади майки.

гр. Разград,Средношколско общежитие, стая 114, тел. 084/ 316 065

Ани Стефанова Йорданова

Бисер Маринов  Костов

с. Раковски

Ремзие Хасанова Ахмедова

с. Стражец

Сряда /в рамките на работния ден/

Бисер Маринов Костов  

с. Ясеновец

Ерджан Басри Хасанов