Четвъртък, 19 Септември 2019 10:16

НОИ, НАП, АОП и др.

NOI

Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

http://www.nssi.bg

NAP

Електронни услуги на НАП

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

https://inetdec.nra.bg/eservices.html

AOP

Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.

Посетете сайта на агенцията на адрес http://www.aop.bg

nkr

Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

http://www.ncr.government.bg