Вторник, 11 Юни 2019 12:37

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 19002

Документация - публикувана на 11.06.2019г.

Протокол от 28.06.2019г. - публикуван на 28.06.2019г.

Заповед № 180/28.06.2019г. - публикувана на 28.06.2019г.

Протокол от 28.06.2019г. - публикуван на 01.07.2019г.

Договор № 004-ОГ-12-04 - публикуван на 01.07.2019г.