Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018Г.

Продължава... 

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Професионални културни институти

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР – РАЗГРАД

Театрално-музикален център – Разград е създаден с постановление на Министерски съвет от шести март 2014 г. Дейността на ТМЦ – Разград е свързана със създаване и разпространение на спектакли в областта на театралното, музикално-танцово, симфонично и камерно музикално изкуство.  

 Новосъздаденият държавен културен институт обединява ДТ „Антон Страшимиров” , Сцена „Назъм Хикмет” и Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов”.   

 
ДЪРЖАВЕН ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "АНТОН СТРАШИМИРОВ" - РАЗГРАД

dt-aNTON-SCENAТеатърът осъществява собствена театрална продукция с високопрофесионални артистични стандарти и периодично обновяван афиш. Реализира спектакли за деца и специфични образователни програми, широко разпространява театралния продукт чрез турнета и копрудукции.

За контакти:

гр.Разград, пл."Независимост" №2

Телефон:

-  084/662318 - гл. счетоводител;

- 084/661232 – билетна каса и организатори;

- 084/ 662317 – арт. секретар;


e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,  www.theatrerz.com

 

 SCENA N HIKMETСцена „Назъм Хикмет


РАЗГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЯ "ПРОФЕСОР ДИМИТЪР НЕНОВ"Симфоничен оркестър 

Филхармонията подготвя и изнася симфонични концерти, записва своя продукция, организира Музикални дни "Димитър Ненов", Международен конкурс за млади пианисти "Димитър Ненов"и "Балкански форум на млади пианисти". Провежда музикалнообразователна дейност. 

Залата е дъстъпна за хора с увреждания.

За контакти:
гр.Разград, ул."Васил Левски" №1

 

Разградска филхармония - http://razgrad-philharmony.com/

Конкурс "Димитър Ненов" - http://dnenov-competition.com/

 
Капански ансамбълПРОФЕСИОНАЛЕН КАПАНСКИ АНСАМБЪЛ

Капанският ансамбъл издирва, обработва и претворява сценично българският фолклор. Той извършва целенасочена работа за изучаване и популяризиране стилистичните особености на регионалния фолклор.

Ансамбълът също така изпълнява познавателно - образователна програма за учащи, концертна дейност в страната и чужбина, както и звукозаписна и издателска дейност. Средногодишно изнася около 60 концерта пред около 30 000 зрители. 

За контакти:
гр.Разград, пл."Независимост" №2
Телефон:
+359 84 661446; факс:+359 84 661447;
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.kapanskyensemble.com

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg