Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Община Разград и Регионален исторически музей - Разград канят гражданите и гостите на Разград на събитието, посветено на 22 септември Ден на българската независимост:

11.00 ч. пл. «Възраждане» Ритуал за поднасяне на венци и цветя.

12.30 ч. ХГ «Проф. Илия Петров» Откриване изложба «Епохата на Фердинанд» със специалното участие на Младежка формация за театър «Импулс» Разград.

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017Г.

 
Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Структура на Общинска Администрация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Структура на администрацията на Община Разград

struktura 2012

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД | РЪКОВОДСТВО

Кмет - д-р Валентин Василев Функции
Зам.-кмет Галина Милкова Георгиева-Маринова Функции
Зам.-кмет  Функции
Зам.-кмет Ердинч Ахмедов Хасанов Функции
Секретар - Нели Стоянова Добрева Функции

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА КЪМ КМЕТ

Звено за вътрешен одит
Гл.архитект
Дирекция "Правно нормативно обслужване"
Главен юрисконсулт
Обществени поръчки
Дирекция "Култура, спорт и туризъм"
Спорт
Експерти "Култура и туризъм"
Връзки с обществеността, протокол и международни дейности

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА КЪМ ЗАМ.-КМЕТ -  ГАЛИНА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА

Дирекция "Финансови дейности и МДТ"

Отдел "Местни данъци и такси"
Счетоводство
Труд, работна заплата и човешки ресурси
Бюджет
Дирекция "Програми и околна среда"
Отдел "Програми и проекти"
Отдел "Околна среда"
Отдел "Инвестиционни дейности"
АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА КЪМ ЗАМ.-КМЕТ
Дирекция "ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството"
Отдел "Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия"
Експерти търговия
Отдел "Контрол по строителството, ОРО и транспорт"
Обществен ред и охрана
Експерт транспорт
Отдел "Общинска собственост и земеделие"
Земеделие
Общинска собственост
АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА КЪМ ЗАМ.-КМЕТ ЕРДИНЧ АХМЕДОВ ХАСАНОВ
Дирекция "Хуманитарни дейности"
Отдел "Здравеопазване"
Отдел "Образование"
Отдел "Социани дейности"
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА КЪМ СЕКРЕТАР

Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"
АСД, деловодство и архив
Звено "Обслужване на общински съвет"
Информационно обслужване
 

Устройствения правилник на общинската администрация на Община Разград 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg