Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юли 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юли 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ - актуален към 28.02.2019г.

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - актуален към 18.07.2019г.

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ - актуален за 2019г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ - актуален към 28.02.2019г.

С П И С Ъ К НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА 2019 ГОД - актуален за 2019г.

С П И С Ъ К ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, БРОЯ, ВИДА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2019 ГОДИНА - актуален за 2019г.

СПИСЪК НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019 - 2020 ГОДИНА - актуален за 2019г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ актуален за 2019г.

РЕГИСТЪРИ НА ЗЕМИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАДЕНИ ПОД АРЕНДА - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪРИ НА ЗЕМИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА РАЗГРАД - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪР ДО ИНФОРМАЦИЯ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ  - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР ИЗДАДЕНИ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ  НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ - по години - актуален към 31.12.2018г.

ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ - по години - актуален към 31.12.2018г.

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД през 2018г. - актуален към 31.12.2018г.

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД през 2019г. - актуален към 30.06.2019г.

РЕГИСТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА - актуален към 28.02.2019г.

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПУБЛИКУВАНИ НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk