Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Община Разград и Регионален исторически музей - Разград канят гражданите и гостите на Разград на събитието, посветено на 22 септември Ден на българската независимост:

11.00 ч. пл. «Възраждане» Ритуал за поднасяне на венци и цветя.

12.30 ч. ХГ «Проф. Илия Петров» Откриване изложба «Епохата на Фердинанд» със специалното участие на Младежка формация за театър «Импулс» Разград.

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017Г.

 
Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Обявления

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията
1 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-7592.1 от 23.08.2017 г. 
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-7907.1 от 23.08.2017 г.
3 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-7907.1 от 23.08.2017 г.
4 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-7592.1 от 23.08.2017 г.
5 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-6553.1 от 10.08.2017 г.
6 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № АО-05-03-6662 /16.08.2017
7 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № АО-05-03-7404 /12.09.2017г.
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12313.1 от 13.09.2017 г.
9 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-6553.1 от 10.08.2017 г.
10 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № АО-05-03-6879 /23.08.2017г.
11 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № АО-05-03-6879 /23.08.2017г.
12 Д-р Валентин Василев поздрави участниците в 49-та Национална олимпиада по физика
13 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
14 ЗАПОВЕД №195 от 22.02. 2017 год.,
15 У В Е Д О М Л Е Н И Е относно финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми
16 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
17 Заповед за определяне границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл.62 от ЗМДТ през 2017 г
18 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
19 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
20 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg