Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Обявления

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията
1 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-4552.1 от 10.05.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ПАРАШКЕВОВА ЙОРДАНКА МАРИНОВА ВЕЛИКОВА 
2 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № АО-05-03-4115 от 23.05.2018 г. ДО НЕДКО РУСЕВ БОРИСОВ
3 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-6538(1) от 11.06.2018 г. ДО ЦВЕТОМИРА БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА
4 З А П О В Е Д № 719 от 12.06.2018 г. - разкриване на спасителен пост и зона за къпане във водната площ на язовир „Пчелин-2“
5 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
6 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-04-3046 от 06.06.2018 г.
7 Протоколи за разпределение на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд между собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-5499.1 от 11.06.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ХРИСТО БОНЧЕВ ЩЕРЕВ
9 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Юни 2018 г
10 ЗАПОВЕД №256 от 27.02.2018 год.,
11 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
12 Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Разградлес"
13 Заповед за събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци за 2018г.
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12382.1 от 11.10.2017 г.
15 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
16 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
17 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
18 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
19 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
20 Протокол за извършена проверка в Община Разград

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk