Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Общински съвет


Мандат 2011-2015

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Постоянна комисия по бюджет, финанси и икономическа политика
 
Петко Стоянов Стоянов – председател
 
Кина Дякова Маринова
 
Добринка Иванова Монева
 
Емине Муртаза Ахмед
 
Ирфан Салъфов Ахмедов
 
Йордан Станчев Йорданов
 
Музаффер Мустан Хамид
 
Теодор Борисов Ролев
 
Радиана Ангелова Димитрова
 
Михаил Парашкевов Тодоров
 
Димитър Цонев Стефанов
 
Постоянна комисия по законност превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации

Милена Иванова Цанева – председател

Нюсрет Исмет Мустафа – Салим
 
Али Бахриев Кязимов
 
Гюлсевер Елиманова Мустафа
 
Иво Борисов Димитров
 
Йордан Станчев Йорданов
 
Цветан Йосифов Иванов
 
Милена Дачева Орешкова
 
Петя Ангелова Петкова

Постоянна комисия по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол

Нюсрет Исмет Мустафа – Салим – председател

Добринка Иванова Монева

Петко Стоянов Стоянов

Мустафа Назъм Мустафа

Никола Джипов Николов

Незиха Ахмедова Арабаджиева

Осман Севджан Ариф

Цветан Йосифов Иванов

Мирослав Тодоров Грънчаров

Надежда Радославова Димитрова

Валентина Маркова Френкева - Белчева

Постоянна комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство

Ирфан Салъфов Ахмедов - председател

Осман Севджан Ариф

Али Бахриев Кязимов

Румян Райчев Занев

Петя Ангелова Петкова

Валентина Маркова Френкева - Белчева

Михаил Парашкевов Тодоров

Цветан Йосифов Иванов

Наско Стоилов Анастасов

Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост, и здравеопазване

Кина Дякова Маринова - председател

Нюсрет Исмет Мустафа – Салим

Осман Севджан Ариф

Петя Ангелова Петкова

Румян Райчев Занев

Иво Борисов Димитров

Йордан Станчев Йорданов

Зоя Петрова Велкова

Мартин Янков Янков

Стоянка Петрова Донева – Якимова

Незиха Ахмедова Арабаджиева

Постоянна комисия по образование и наука

Незиха Ахмедова Арабаджиева – председател

Кина Маринова Дякова
 
Гюлсевер Елиманова Мустафа
 
Милена Дачева Орешкова
 
Надежда Радославова Димитрова
 
Нурбин Белгинов Османов
 
Зоя Петрова Велкова
 
Димитър Цонев Стефанов
 
Цонка Великова Донева
 
Постоянна комисия по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината

Иво Борисов Димитров – председател

Мустафа Назъм Мустафа
 
Музаффер Мустан Хамид
 
Емине Муртаза Ахмед
 
Ирфан Салъфов Ахмедов
 
Наско Стоилов Анастасов
 
Нурбин Белгинов Османов
 
Мирослав Тодоров Грънчаров
 
Радиана Ангелова Димитрова
 
Стоянка Петрова Донева – Якимова
 
Цонка Великова Донева

Постоянна комисия по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности

Румян Райчев Занев - председател

Добринка Иванова Монева
 
Гюлсевер Елиманова Мустафа
 
Али Бахриев Кязимов
 
Надежда Радославова Димитрова
 
Милена Дачева Орешкова
 
Мартин Янков Янков

Постоянна комисия за младежта, спорта и туризма

Музаффер Мустан Хамид - председател

Нурбин Белгинов Османов
 
Петко Стоянов Стоянов
 
Мустафа Назъм Мустафа
 
Теодор Борисов Ролев
 
Димитър Цонев Стефанов
 
Мирослав Тодоров Грънчаров

Постоянна комисия по европейска интеграция и международно сътрудничество

Теодор Борисов Ролев – председател

Емине Муртаза Ахмед

Михаил Парашкевов Тодоров

Радиана Ангелова Димитрова

 Валентина Маркова Френкева - Белчева

Мартин Янков Янков

Зоя Петрова Велкова

Стоянка Петрова Донева – Якимова

Цонка Великова Донева

Постоянно действаща комисия от Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Цветан Йосифов Иванов - председател

Милена Иванова Цанева

Кина Маринова Дякова

Нюсрет Исмет Мустафа – Салим
 
Иво Борисов Димитров

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk