Контрол по обществен ред и транспорт

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Старши инспектор ОРО

Пенка Тодорова Спиридонова

2019

встъпителна


Печат