Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 21 декември – четвъртък, от 11.00 часа във фоайето на 11-тия етаж на Община Разград

Трета поредна церемония по връчване на парични стипендии на деца с изявени дарби от Община Разград за успехи в областта на науката, изкуствата и спорта - 2017. Връчването е част от приетите от Общински съвет - Разград мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград. Тази година ще бъдат наградени 56 деца.
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА /ДСХ/ гр. Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

dsh_3821dsh_3783dsh_3827

Адрес: гр. Разград ул, „Хаджи Димитър ” № 30

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон за връзка: 084 66 27 25

Директор: Лейман Османова Тюлеоглуева

GSM 0893 389 263

ДСХ гр. Разград е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително и на онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Капацитет: 80 места

Целева група: Мъже и жени навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Цели: Създаване на условия за преодоляване на изолацията, чрез интегрирането им в обществото, в съответствие с техните желания и способности и за улесняване на пълноценния им начин на живот.

 

Услуги и дейности:

· Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;

· Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;

· Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;

· Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

· Възможност за самостоятелно организиране на свободното време (осигуряване на книги, абонамент за вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии по актуални проблеми, и др.);

· Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честване на лични и национални празници;

· Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика на социалната услуга, както правата и задълженията на потребителите;

· Възможност за лични контакти с роднини и близки на потребителите.

Екип:

· Специалисти, соц. дейности, медицински персонал, кинезитерапевт, психолог

· Административен персонал

· Обслужващ персонал

Условия и ред за ползване на социалната услуга:

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмена молба по настоящ адрес до директора на Дирекция „Социално подпомагане”.

Въз основа на подадената молба и приложените към необходими документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение.

Настаняването в специализирана институция се извършва със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разград въз основа на изготвения доклад-предложение.

 

За ползваните социални услуги в Домовете за стари хора се заплаща такса в размер 70 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg