Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 21 декември – четвъртък, от 11.00 часа във фоайето на 11-тия етаж на Община Разград

Трета поредна церемония по връчване на парични стипендии на деца с изявени дарби от Община Разград за успехи в областта на науката, изкуствата и спорта - 2017. Връчването е част от приетите от Общински съвет - Разград мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград. Тази година ще бъдат наградени 56 деца.
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ „Емилиян” /ЦСРИ/ гр. Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

emilian_0378

emilianemilian_0388emilian_0381

Адрес: гр. Разград, ул. „11-ти август” № 18

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон за връзка: 084/661456

Директор: Милкана Стоянова Михайлова

GSM 0893/389282

Център „Емилиян” гр. Разград предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Капацитет: 45 места.

Целева група: Деца и младежи с двигателни, комуникативни увреждания, умствена изостаналост, комбинирани увреждания, неврологични заболявания.

Цели:

· Създаване на възможности за пълноценен живот и социална интеграция в обществото на децата и младежите с увреждания и техните семейства;

· Промяна на отношението на обществото към децата със специални потребности, предоставяне на възможности за равни шансове и равнопоставеност на лицата с подобен проблем.

Услуги и дейности:

· Социална интеграция;

· Работа с родители /консултации/;

· Връзки с обществеността;

· Свободно време, отдих и развлечение;

· Рехабилитация – двигателна, логопедична, психологична, социална;

· Терапия – музикална, изобразително изкуство, приложно изкуство, кукло и приказкотерапия, фотография;

· Ориентиране;

· Информиране и обучение;

· Групова и индивидуална работа;

· Обучение.

Екип:

· Специалисти – социален работник, психолог, логопед, рехабилитатор /кинезитерапевт, възпитател, трудотерапевт;

· Административен персонал;

· Обслужващ персонал.

Условия и ред за ползване на социалната услуга:

1. Деца: Подава се молба от родителя (настойника, попечителя) до директора на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Дирекция “Социално подпомагане” издава направление до доставчика на социалната услуга.

2.Възрастни: Въз основа на подадена молба до директора на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес и приложените към нея необходими документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад – предложение. Директорът на дирекцията „Социално подпомагане” издава заповед за ползване на социалната услуга въз основа на мотивирания доклад – предложение.

За ползване на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция пълнолетните лица заплащат такса в размер на 5 на сто от дохода на лицата, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg