КМЕТСТВА

Населено място с.Островче

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2
Кметски наместник Лина Тошкова Тодорова

2019

встъпителна

Населено място с.Черковна

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2
Кметски наместник Мариетка Димитрова Жекова

2019

 встъпителна

Печат