Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Програми и проекти


Програми и проекти в процес

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 АДБФП № BG16RFOP001-1.023-0003-C01, Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“

АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0004-C01, проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и зграждане на Център за работа с деца на улицата“

АДБФП BG16M1OP002-2.002-0006-C01,  Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“
Договор № BG16RFOP001-5.001-0023-С01, проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“.
Договор №BG16RFOP001-1.023-0002-C01, проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“
Договор №BG16RFOP001-1.023-0001-C02, проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“
Бюджетна линия „Подобряване на административния капацитет на Община Разград за изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.“ 
Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020
Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-03.002- 0055-С01  "Осигуряване на топъл обяд в Община Разград" по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД".
Проект №BG05SFOP001-4.001-0013-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград“ по ОП „Добро управление“
Проект № BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003 „Приеми ме 2015”.
Проект „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-006, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Проект № BG05M9ОP001-2.040-0109-C01 „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград“
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk