Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Здравни заведения


ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЩИНА РАЗГРАД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА

д-р Лиляна Димитрова Тонева

гр.Разград 

ул."Гаврил Кръстевич" № 3А

0888376563

Обща медицина

д-р Елена Илиева Миличина

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т 3

0889622662

Обща медицина

д-р Галина Минкова Минкова

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т 33

0887173578

Вътрешни болести и обща медицина - зачислен

д-р Деян Павлов Коларов

гр.Разград 

бул."Бели Лом" № 36

0888316442

Обща медицина

 

с.Дянково

ул."Ивайло" № 30

 

 

 

с.Липник

ул."Н.Й.Вапцаров" № 23

 

 

д-р Лиляна Ангелова Петрова

гр.Разград 

жк "Освобождение" бл.9, вх.Б, ап. 13

0886311611

Обща медицина

д-р Наталия Стефанова Славова

гр.Разград 

ул."Раковска" № 36

0898603662

Обща медицина - зачислен

д-р Анна Николаева Христова

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1

0897833277

Обща медицина

д-р Лилия Петкова Петкова - Илиева

гр.Разград  

ул."Васил Левски" № 1 к-т 10

0899183757

Детски болести 

д-р Антоанета Тодорова Дайнова

гр.Разград 

ж.к."Освобождение" № 9,вх.А,ет.1, ап.2

0897833100

Вътрешни болести и обща медицина - зачислен

 

гр.Разград 

"Амилум България" № 39

 

 

д-р Гинка Маринова Зорева

гр.Разград 

бул."Бели лом" № 56, вх. Б, ап. 24

0888410106

Обща медицина

д-р Галя Божидарова Ангелова

гр.Разград 

ж.к."Орел" бл.20 вх.А ап.3

0897295488

Обща медицина

д-р Антон Николаев Михайлов

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т 55

0888442963

Вътрешни болести и обща медицина - зачислен

 

с.Мортагоново

ул."Рожен" № 11

 

 

д-р Венелин Иванов Кръстев

гр.Разград 

бл."Нарцис"  вх.А, ап. 2

0898433569

Гастроентерология

 

гр.Разград 

бул."Апр.въстание" - "Балканфарма"

 

 

д-р Нежат Али Салим

с.Раковски 

ул."Опълченска" № 2

0885597955

Акушерство и гинекология Обща медицина - зачислен

 

гр.Разград 

бул."България" № 11 вх.В ап.8

 

 

д-р Пенчо Петров Стоянов

с.Дряновец 

ул."Братя Миладинови" № 2

0888673751

Обща медицина - зачислен  

д-р Надя Руменова Карова

гр.Разград 

ул."Вапцаров" № 4, бл."Ален мак" вх.А, ап. 3

0887679431

Обща медицина - зачислен  

 

с.Стражец

ул."Москва" № 26

 

 

д-р Селиме Касимова Шакир

гр.Разград 

бул."България" № 36 ет.5

0887167999

Обща медицина

 

с.Дянково

ул."Ивайло" № 22

 

 

 

с.Бисерци

ул."Здравец" № 5

 

 

 

с.Звънарци

ул."Кирил и Методий" № 28

 

 

д-р Иван Стефанов Иванов

с.Осенец 

ул."Стоян Иванов" № 1

0899568348

Обща медицина

 

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т 54

 

 

 

с.Гецово

ул."Патриарх Ефтимий" № 11

 

 

д-р Люба Петкова Николова

гр.Разград 

бул."Бели лом" 56, вх.А, ап. 2

0897891382

Вътрешни болести и обща медицина - зачислен

д-р Галя Георгиева Тавкова

гр.Разград 

бул."Бели лом" № 58, вх.А, ап. 2

0888292857

Детски болести  Инф.болести и Обща медицина - зачислен 

д-р Ругизан Тефик Рагуб - Сали

гр.Разград 

бул"Бели Лом" № 56, ЕПЖБ - 4,вх.А, ап. 2

0887781193

Обща медицина

 

с.Раковски 

ул."Опълченска" № 2

 

 

д-р Бейзад Исмаилов Гавалджи

с.Ясеновец 

ул."Бузлуджа" № 3

0893827521

Обща медицина - зачислен  

д-р Мариана Иванова Димитрова

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т 52

0888666321

Обща медицина

 

гр.Лозница

ул."Г.С.Раковски" № 1

 

 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

д-р Емилия Антонова Монева

гр.Разград 

жк"Лудогорие" № 6б л."Шипка"ап.5 ет.1

0889886372

Обща дентална медицина

д-р Таня Василева Чанкова

гр.Разград 

ул."Цар Симеон" № 1 бл."Люлин"вх.Б ап.15

0887861970

Детска дентална медицина

д-р Татяна Илиева Кондова

гр.Разград 

бул."Бели лом" № 36 бл."Рила"ап3

0899895295

Обща дентална медицина   

д-р София Иванова Нешева

гр.Разград 

жк"Освобождение" ЕК - 6 ап.1

0888656505

Обща дентална медицина

д-р Недялка Христова - Иванова

гр.Разград 

ул."Вапцаров" № 17

0887286056

Оперативно зъболечение и ендодонтия 

д-р Росинка Тодорова Хвойнева - Копчелийска

гр.Разград 

бул."България"№ 5 вх.В ап.3 ет.1

0886933761

Детска дентална медицина

д-р Росица Генова Шопова

гр.Разград 

бул."България" № 48 вх.А ап.2

0889000899

Обща дентална медицина

д-р Иво Георгиев Андреев

гр.Разград 

ул."Свети Климент" № 2

652874

Обща дентална медицина

д-р Маринела Стефанова Симеонова

гр.Разград 

ул."Бузлуджа" № 8

662119

Обща дентална медицина

д-р Теменуга Борисова Ангелова

гр.Разград 

бул."България" № 52, вх.А, ап. 1

0888201338

Обща дентална медицина

д-р Тинка Цветанова Дурчева - Димитрова

гр.Разград 

ж.к."Лудогорие" бл.4

0878534241

Оперативно зъболечение и ендодонтия 

д-р Цветанка Маринова Кутинчева

гр.Разград 

бул."България" № 48 вх.Б ап.12

0888778672

Обща дентална медицина

д-р Йорданка Петрова Кузманова

гр.Разград 

бул."Бели лом" № 58,  вх.А, ап. 2

0895732119

Детска дентална медицина

д-р Надежда Илиева Коларова - Цонева

гр.Разград 

ул."Свети Климент" № 102 ет.2

0889295210

Детска дентална медицина

 д-р Грета Накова Накова

гр.Разград 

бул."България" № 50 вх.Б ап.23

0898913321

Обща дентална медицина   

д-р Галиценка Йорданова Михайлова

гр.Разград 

ул."Искър" № 1

0888973478

Детска дентална медицина

 

с.Мортагоново

СЗУ

 

 

д-р Петър Чиков Цолов

гр.Разград 

ул."28 януари" № 5

0888971206

Обща дентална медицина

д-р Наталия Симеонова Озиолор

гр.Разград 

бул."Апр.въстание" № 27 бл."Хемус"вх.Б-28

0888376513

Обща дентална медицина   

д-р Людмила Соколова Любенова

гр.Разград 

ул."Вапцаров" № 14

0888498214

 

д-р Валентина Пенчева Стефанова

гр.Разград 

ул."Данаил Дечев" № 4

662168

Протетична дентална медицина

д-р Росица Тодорова Стоянова

гр.Разград 

ул."Иван Вазов" № 7

0888606173

Оперативно зъболечение и ендодонтия 

д-р Марийка Христова Цонкова - Милева

гр.Разград 

хотел"Централ" стая № 9

0888917685

Детска дентална медицина

д-р Мирослав Борисов Василев

гр.Разград 

ул."Кирил и Методий" № 1 ап.5

 

Челюстна хирургия

д-р Мариета Стефанова Дескова

гр.Разград 

бул."Бели Лом" № 35 вх.Б ап.11

0888656264

 

д-р Евгения Цонева Вълева

гр.Разград 

ж.к."Освобождение" бл.13

0887930181

Обща дентална медицина

д-р Емилия Димитрова Георгиева

гр.Разград 

ул."Свети Климент" № 77

0888895008

Детска дентална медицина

д-р Пенка Георгиева Нейкова

гр.Разград 

жк "Орел" бл7, вх.А, ап.1

0887781465

 

д-р Нина Иванова Димова

гр.Разград 

ул."Искър" № 1  кабинет № 21

0894330899

 

д-р Даниела Георгиева  Боянова

с.Осенец 

ул."Стоян Иванов" № 1

0885020513

 

 

с.Ясеновец 

ул."Бузлуджа" № 3

 

 

д-р Маргарита Найденова Неделчева

гр.Разград 

ул."Стефан Караджа" № 4,бл.А,вх.Б,ап.8

0887282152

Обща дентална медицина   

д-р Мариана Ангелова Прокопиева

гр.Разград 

бул."Бели Лом" № 56,вх.Б, ап.24

0899571828

 

д-р Евгени  Иванов Калоянов

гр.Разград 

ул."Любен Каравелов" № 3

0899050677

 

"Д-Р ДИЯНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА-АПДП-ИП"ЕООД

 

 

 

 

"Д-Р СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА -АИПППДМ"ЕООД
"АПДП-ГП-Д-Р СТЕФАНОВИ"ООД,д-р М.Енчева,д-р С.Стефанов
"ГП ЗА ПДП Д-Р БАШАКОВ"ООД,д-р Н.Башаков,д-р В.Башаков
"ДАС КОЛОР ДЕНТ-АПДП-ГП"ООД, д-р К.Аврамова,д-р С.Аврамов

д-р Роман Петров

с. Гецово

ул."Патриарх Евтимий" № 11

0884558027

 

 

с.Раковски 

ул."Опълченска" № 2

 

 

д-р Людмил Митков Малчев

гр.Разград 

уб."Цар Асен I"  № 2

0899083005

 

д-р Ахтер Исметов Чилев

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т 38

0886152555

 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА

д-р Красимир Петров Петров
Д-р Йорданка Петрова       
гр.Разград 
бул."Бели лом" № 56 вх.А ап.1 ет.1
0889666258
 
0889666256
Вътрешни болести и обща медицина
Педиатрия и обща медицина

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

д-р Моника Иванова Енчева

гр.Разград 

ул."Паркова" № 6 ет.1

088 557672

 

д-р Николай Върбанов Башаков

гр.Разград 

"ДКЦ 1-Разград" каб. № 27

662310

Обща дентална медицина

 

гр.Цар Калоян

ул."Демокрация" № 2

 

 

д-р Калушка Митева Аврамова

гр. Разград

ул."Вапцаров" № 4, бл."Ален мак" вх.А, ап. 17

084/656390

 

д-р Стоил Димитров Кондов

гр. Разград

бул."Бели Лом" № 36 ап.3

0898605025

 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА

д-р Ванушка Тодорова Иванова

гр.Разград 

ул."Странджа" № 28

0889648119

Кожни и венерически болести

д-р Радка Цонева Стоянова

гр.Разград 

бл."Велико Търново" вх.В ет.1 ап.4

0889808185

Акушерство и гинекология

д-р Стелиана Иванова Кирчева - Такева

гр.Разград 

ул."Кирил и Методий" № 2, вх.А, ет. 1, ап. 3

0889909506

Психиатрия

д-р Деян Васков Гиргинов

гр.Разград 

ул."Свети Климент" № 44 ап.13

0888497742

Акушерство и гинекология

д-р Милка Горчева Маркова

гр.Разград 

бул."Априлско въстание" № 27 вх.Б ап.27

0888140056

Нервни болести 

д-р Христо Любомиров Илиев

гр.Разград 

ул."П.Волов" № 12 а

623669

Очни болести 

д-р Мария Димитрова Анастасова

гр.Разград 

жк "Освобождение" бл.9 вх.Б ап.15

0889712763

Гастроентерология

д-р Ангелина Миткова Литева

гр.Разград 

бул."Бели Лом" № 37

0888659213

Очни болести 

 

гр.Исперих

ул."Христо Ботев" № 2 А

 

 

д-р Стефан Петров Димов

гр.Разград 

ул."Коста Петров" № 2 кабинет № 27

0887428753

Кардиология

 

гр.Разград 

ул."6-ти септември" № 4 вх.В

 

 

д-р Мишел Елиас Озиолор

гр.Разград 

бул."Апр.въстание" № 27 бл."Хемус" вх.Б-28

0888202887

Акушерство и гинекология

д-р Гечо Вълков Жеков

гр.Разград 

ул."Йордан Чобанов" № 10

0888456530

Ушно-носно-гърлени болести

д-р Явор Йорданов Иванов

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т 31

0887964278

Ортопедия и травматология 

д-р Татяна Иванова Боянова

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1

0898608656

Ендокринология и болести на обмяната

д-р Снежана Стойкова Иванова - Василева

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1

0887954810

Детски болести 

д-р Анна Владимирова Йоцова

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т 22

0887679435

Очни болести 

д-р Веска Христова Манева

гр.Разград 

ул."13-ти март" № 9

 

Вътрешни болести     

д-р Петър Янков Тодоров

гр.Разград 

ул."28-ми януари"  № 5, кабинет № 1

0888838272

Нервни болести 

д-р Иванка Христова Стойчева - Тодорова

гр.Разград 

ул. "Коста Петров" № 2, к-т № 2

0888961604

Детски болести 

д-р Петър Дончев Вълканов

гр.Разград 

ул."Коста Петров" № 2

0887828566

Психиатрия 

д-р Бисер Росенов Симеонов

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1

662582

Медицинска онкология

д-р Стоянка  Цонева Жекова

гр.Разград 

ул."Йордан Чобанов" № 10

0887289963

Кожни и венерически болести    

 

гр.Исперих

ул."Ахинора" № 39 к-т 39

 

 

 

гр.Разград 

ул."Раковска" № 35

 

 

д-р Румен Ангелов Русанов

гр. Разград

ул."Бели лом" № 36

0888961584

Клинична хематология

д-р Диана Петрова Киселова

гр.Разград 

ул."Кирил и Методи" № 2 вх.А, ет.1, ап.3

0888348552

Психиатрия

д-р Анна Борисова Вълкова

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1

0899128840

Физикална и рехабилитационна медицина 

 

гр.Разград 

ул."Софроний Врачански" № 3 ет.1

 

 

д-р Иван Атанасов Киселов

гр.Разград 

ул."Кирил и Методий" № 2, вх.А, ет. 1, ап. 3

0886430823

Пневмология и фтизиатрия

д-р Пенка Петкова Станчева

гр.Разград 

ул."Панайот Волов" № 2 вх.А ап.1

0889719959

Гастроентерология

д-р Йорданка Панайотова Атанасова

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 8

641161

Очни болести 

д-р Пепа Владимирова Тодорова

гр.Разград 

ул."Коста Петров" № 2

0877152110

Очни болести 

д-р Снежана Димова Дамянова - Димитрова

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т 51

0889400111

Пневмология и фтизиатрия

 

гр.Исперих

ул."Ахинора" № 39 к-т 8

 

 

д-р Рени Кирилова Христова - Петрова

гр.Разград 

бул."Априлско въстание" № 68

 

Вътрешни болести   

д-р Елена Стоянова Георгиева

гр.Разград 

бул."Бели Лом" № 32

624321

Детски болести 

д-р Анатолий Димитров Стойнов

гр.Разград 

ул."Стефан Зорзанов" № 2, гр.стадион

0878530960

Спортна медицина  

д-р Румяна Асенова Маркова

гр.Разград 

ул."Коста Петров" № 2

0888838272

Пневмология и фтизиатрия

д-р Николай Стефанов Колев

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т № 3

0899875187

Хирургия  

д-р Маринела Василева Модалиева

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1, кабинет № 35, ет. 3

0888 551042

Кардиология

д-р Мария Кирилова Андреева

гр.Разград 

бул."Бели лом" № 58, вх.А, ап. 2

0899878547

Детски болести 

д-р Елена Василева Маринова

гр.Разград 

ул."Йордан Чобанов" № 29

0898580782

Ушно-носно-гърлени болести

д-р Събка Василева Недева

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 "ДКЦ 1" к-т 36 А

0896635275

Нервни болести 

д-р Кремена Димитрова Романова

гр.Разград 

ул."Кирил и Методий", бл.4, вх.А, ап. 2

0887730711

Акушерство и гинекология

д-р Ганка Христова Дескова - Спасова

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 ДКЦ 1 к-т №36А

0889922556

Нервни болести    

 

гр.Разград 

ул."Кирил и Методий" № 15

 

 

д-р Доцка Атанасова Минкова

гр.Разград 

ул. "Васил Левски" № 1 к-т 41 и 42

0889203005

Ендокринология и болести на обмяната

 

гр.Исперих

ул."Ахинора" № 39 ет.3 к-т 2

 

 

д-р Борислав Кръстев Борисов

гр.Разград 

ул."Марица" № 7, ап. 1

0887282029

Ортопедия и травматология 

д-р Красимира Венкова Георгиева

гр.Разград 

ул."28 януари" № 5 к-т 3

0887425721

Детсски болести

д-р Милан Илиев Стоянов

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т 29

0889267776

Кардиология

д-р Латинка Младенова Георгиева

гр.Разград 

бул."България" № 46

0887285946

Детски болести

д-р Сюзан Едхем Хюсеин

гр.Разград 

ул."Кирил и Методий" бл.4 вх.А ап.2

0896874889

Акушерство и гинекология

МЦ "ЗДРАВЕ" ООД

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1

662582

 

МЦ "Д-Р ВЕЛКОВИ" ООД

гр.Разград 

ул."Г.С.Раковски" № 27 А

0888541039

 

МЦ "РЕТИНА - КЛОН РАЗГРАД" ООД

гр.Разград 

ул."Стефан Караджа" № 7

0887775446

 

"МЦ Вита Медика" ЕАД

гр. Разград

ул."Странджа" № 9

0898492315

 

 

гр. Разград

ул."Бели лом" № 56, вх.В, ап. 48

 

 

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

ДКЦ - 1 РАЗГРАД ЕООД

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1

 

 

МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

МДЛ "ХАРВЕЙ" ООД

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-т № 39 и к-т 55

 

Клинична лаборатория

МДЛ "ЕВРОПА" ООД

гр.Разград 

ул."Васил Левски" № 1 к-ти 55,57 и 58

 

Микробиология

МДЛ ЕООД

гр.Разград 

ул."Иван Вазов" № 12

088 224064

Клинична лаборатория

МДЛ "Д-Р ИСКРЕН КАЛЧЕВ" ЕООД

гр.Разград 

ул."П.Р.Славейков" № 12

0898594397

Анатомия, хистология и цитология

МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ

МТЛ "ФИНЕС - 2000"

гр.Разград 

ул."Марин Дринов" № 11

 

 

ЛМК - МТЛ ЕООД

гр.Разград 

бул."България" № 11 вх.В ап.4

 

 

МТЛ "ЛЮВЕСТА" ООД

гр.Разград 

ул."Китка" № 20

 

 

СМТЛ "ДЕНТА - К.А.К." ЕООД

гр.Разград 

ул."Осъм" № 22

 

 

МТЛ "КЛАСИК - ДЕНТ" СД

гр.Разград 

ул."Н.Й.Вапцаров"  № 14

 

 

МТЛ "ИВДЕНТАЛ - 2001" ООД

гр.Разград 

ул."Жеравна" № 39

 

 

"МТЛ ПО РЕНТГЕНОГРАФИИ" ЕООД

гр.Разград 

ул."Искър" № 1 кабинет № 38

 

 

"МТЛ - ТРАНС ДЕНТАЛ" ЕООД

гр.Разград 

ул."Паркова" № 6

 

 

ХОСПИСИ

"ЛЕЧИТЕЛ" ЕООД

гр.Разград 

ул."Кирил и Методий" № 9 1-ви етаж

0886334555

 

"Хоспис - Ковънлъка" ООД

гр.Разград 

местност Пчелина

0897970505

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk