Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Местни данъци и такси


Дирекция " Финансови дейности и „Местни данъци и такси"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 08.30 ДО 17.30 ЧАСА

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018  ГОДИНА

 

Проверка на задължения по ЗМДТ

Калкулатор за новия данък на МПС

Уведомление за издадена Заповед на кмета на Община Разград, за освободени от заплащане на ТБО за 2019г.

Заповед № 95/24.01.2018г.

Списъци с входящите номера на подадените декларации по чл.18а от Наредба №14

Уважаеми данъкоплатци,

Община Разград – отдел „Местни данъци и такси” Ви уведомява:

1.Срокът за подаване на декларациите за патентен данък за 2018 г. е до 31 Януари, а изчисленият  данък се заплаща на  четири вноски: до 31 Януари, до 30 Април, до 31 Юли и до 31 Октомври. За  100 процента платен патентен данък до 31 Януари лицата ползват 5 % отстъпка. Няма промяна в размера на патентния данък за 2018 г. в  сравнение с предходната година.

2. Декларацията за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници  се подава от превозвача.

 С годишен  данък върху таксиметров превоз на пътници се облагат превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация издадено от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на общината по Закона за автомобилните превози.

Преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона за автомобилните превози, данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец във фронт офиса на отдел ”Местни данъци и такси”

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона за автомобилните превози.

Данъкът  върху таксиметров  превоз на пътници  за  календарна година е в размер на 350 лв.

3. До 30 Януари 2018 г. е срокът  за подаване на декларациите по чл.61р за облагане с туристически данък за 2017 г. на лицата предлагащи нощувки.

4. Данъкът върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2018 г. се заплаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 Октомври на годината за която е дължим. На предплатилите  до 30 Април 2018 г. за цялата година се прави отстъпка - 5 на сто.       Няма промяна в размерите на данъка върху недвижимите имоти за 2018 г. в  сравнение с предходната година.  /ДНИ/2 на  хиляда.

5. Данъкът върху превозните средства за 2018 г. се заплаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 Октомври за годината за която е дължим. На предплатилите до 30 април 2018 г. за цялата година се прави 5 % отстъпка. Няма промяна в размерите на данъка върху превозните средства  за 2018 г. в  сравнение с предходната година.

Лицата регистрирали в КАТ новопридобити МПС от 01.01.2015 г. не подават декларация по чл.54, освен в случаите посочени в чл.54, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.

6. За 2018 г.  няма промяна в облагането с ТБО: размера на таксата за битови отпадъци, съгласно Решение № 701 по протокол № 52/29.12.2014 г. на Общински съвет Разград  е както следва:

6.1. За жилищни имоти, находящи се в  гр. Разград за физическите и юридически лица – в размер на 3,3 на хиляда.

6.2.  За жилищни имоти, находящи се в  населените места на Община Разград за  физическите и юридически лица – в размер от 4,5 до 15,00 на хиляда.

6.3. За нежилищни имоти на физически и юридически лица -6,5 на хиляда.

Таксата за битови отпадъци за 2018 г. се заплаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 Октомври. На предплатилите до 30 Април 2018 г. за цялата година се прави отстъпка -5 на сто.       

6.4. Физическите и юридическите  лица, желаещи да се облагат според количеството битови отпадъци за 2018 г. /кофа, контейнер/, подават декларация  по чл.16б, ал.2 до 31.01.2018 г.,  съгласно Наредба №14 на Общински съвет Разград за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на теритарията на Община Разград

7. Таксата за собствениците на куче за 2018 г.се събира  от 01.01.2018 г.до 31.03.2018 г. При промяна в декларираните данни собствениците са длъжни да подадат заявление в Община Разград за отразяване на новите обстоятелства. 

Можете да заплатите местните данъци и такси по следните начини:

1.   В паричния салон на Община Разград – (в брой), находящ се в гр. Разград, ул. Бели Лом 37А,  стая 08, партер от 8:30 до 17:30 часа без прекъсване;

2.   В паричния салон на Община Разград – ( безкасово  с ПОС терминално устройство),

3.   В кметствата на Община Разград;

4.   Касите на „ИЗИПЕЙ“;

5.   С пощенски запис в клоновете на Български пощи ЕАД;

6.   по банков път по посочената Банкова сметка 

Обслужване на физически и юридически лица по ЗМДТ:

І. Прием на декларации по ЗМДТ

ІІ. Административни услуги

III. Обяви и съобщения

 

Работно време: 8.30-17.30ч.
За контакти:

FAX: 084/618125
тел. 084/ 618 110, 618 111, 618 301, 618 120, 618 130, 618 254, 618 112
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk