Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 21 декември – четвъртък, от 11.00 часа във фоайето на 11-тия етаж на Община Разград

Трета поредна церемония по връчване на парични стипендии на деца с изявени дарби от Община Разград за успехи в областта на науката, изкуствата и спорта - 2017. Връчването е част от приетите от Общински съвет - Разград мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград. Тази година ще бъдат наградени 56 деца.
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Дневен център за деца с увреждания

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

DC-1DC-2DC-3

Адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел” № 30

Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон за връзка: 084 77 95 21

Директор: Надежда Станчева Дачева

GSM 0888942601

Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ гр. Разград, общ. Разград е форма на социална услуга в общността - делегирана от държавата дейност. Доставчик на услугата е Община Разград.

ДЦДУ предоставя комплекс от социални услуги, гарантиращи цялостно обслужване на децата с увреждания през деня, свързани с предоставянето на храна и транспорт, задоволяване на ежедневните, здравните, образователни и рехабилитационни потребности.

Капацитет: 25 места

Местоположение и материална база: Дневният център се помещава на първи етаж от сградата на закрития Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к. „Орел“ в гр. Разград.

Целева група: деца с увреждания от 0 до 18 год. с уточнена диагноза и актуално решение на ТЕЛК/РЕЛК.

Цели: Развитие на умения за самостоятелност и социална интеграция на децата с увреждания, както и консултиране на родителите.

Услуги и дейности:

o   Задоволяване на базовите потребности на потребителите – хранене, дневна грижа, здравни и санитарно-хигиенни услуги;

o   Комплексна корекционно - възпитателна работа;

o   Психлогическо консултиране на деца и семейства;

o   Рехабилитация и социализация на потребителите;

o   Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява на всеки потребител;

o   Специализирана терапевтична помощ за деца, нуждаещи се от такава;

o   Музико-, арт-терапия и други дейности целящи развитие на умения за самостоятелност и социална интеграция на децата;

o   Съдействие при осигуряване на здравна помощ и консултиране;

o   Транспорт до и от ДЦДУ в рамките на град Разград.

Екип:

o   Административен персонал;

o   Специалисти/социален работник, рехабилитатор, логопед, психолог педагог, медицинска сестра;

o   Обслужващ персонал.

Условия и ред за ползване на социалната услуга:

Родителите на децата, които желаят да ползват социалните услуги подават писмена молба до Директора на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград по настоящ адрес. Въз основа на подадена молба и приложените към нея необходими документи се извършва социална оценка на потребностите на децата, от социални работници от Отдел „Закрила на детето“. Директорът на дирекция „Социално подпомагане” издава направление за ползване на социалната услуга.

При настаняването на децата в ДЦДУ се сключва договор за социални услуги между директора на дневния център и родителя/настойник на всяко дете/.

Чрез екипна оценка на нуждите и потребностите на всяко дете, се разработва индивидуална програма за обучение, съобразно с интересите и възможностите на детето.

Всички услуги, които се предлагат са напълно безплатни до навършване на 18 годишна възраст на децата.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg