Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Новини архив до 2011г. Община Разград подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води


Община Разград подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 14.10.2011 г. Община Разград подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос I „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж." за проектно предложение „Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води гр. Разград" в размер на 35 031 308,05 лв., от които 28 025 046,44 лв. от Кохезионния фонд и 7 006 261,61 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Бенефициент по договора е Община Разград, а асоцииран партньор е „Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр.Разград.
Индикативни инвестиционни компоненти, включени в инвестиционния проект:
- Разширение/реконструкция/модернизация (РРМ) на ПСОВ гр. Разград – индикативен брой ЕЖ – 78 300.
- Канализационна мрежа (ново строителство) с индикативна дължина - 4 820 м..
- Канализационна мрежа (рехабилитация) – с индикативна дължина - 2 530 м..
- Водоснабдителна мрежа (ново строителство и рехабилитация) - с индикативна дължина 7 310 м..
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 44 месеца.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk