Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград м. декември 2018 г.

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018Г.

Продължава... 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията
1 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-15687-(1) \13.11.2018 г. ДО ЙОВКА С. ДЖУРОВА 
2 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-15804-(1) \ 13.11.2018 г. ДО НУРТЕН Х. АХМЕД
3 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-15626-(1) / 02.11.2018 г. ДО ЕМИЛ П. МАЛЧЕВ
4 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-15369-(1) / 08.11.2018 г. ДО СИМЕОНКА Х. КОСТОВА
5 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-14654-(4) от 08.11.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ СТЕФАН Б. СТЕФАНОВ
6 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Декември 2018 г
7 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-16190-(1) От 22.11.2018 г. ДО БОНЧО Х. БОНЧЕВ, УЛ. „ АПШЕРОН“ № 32 С. ЯСЕНОВЕЦ
8 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
9 Р А З Г Л А С Я В А Н Е на основание чл. 550, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс
10 Р А З Г Л А С Я В А Н Е на основание чл. 550, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс
11 З А П О В Е Д № 1270 от 15.10. 2018 г.
12 Съобщение по чл. 72, ал.1 от АПК относно Заповед за обявяване на границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2019 г.
13 Психолог обучава педагози и деца на семинар организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център и МКБППМН
14 УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.
15 ЗАПОВЕД №256 от 27.02.2018 год.,
16 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
17 Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Разградлес"
18 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
19 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
21 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
22 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
23 Протокол за извършена проверка в Община Разград
24 УВЕДОМЛЕНИЕ
25 Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване по землища

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk