Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юли 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юли 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията
1 О Б Я В Л Е Н И Е за процедура за набиране лични асистенти които ще предоставят услугата лична помощ. 
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 2117-39-[2] от 08.07.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: ЦВЕТАНКА ….. СТОЯНОВА, ИРЕНА ….. ДИМИТРОВА И СМИЛЕНА …..ЙОРДАНОВА
3 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-46-[4] от 16.07.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: КАДИР …….ХЮСЕИН и МАРТИН ……….БЕЛЧЕВ
4 Община Разград обявява достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение
5 Община Разград обявява достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение
6 Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2018 година
7 Протокол за извършена проверка на адресни регистрации по чл.405а от Изборния кодекс
8 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019 – 2020 година.
9 З А П О В Е Д № 703 от 11.06.2019 г.
10 Уведомление за въвеждане на временна забрана за движение на пътни превозни средства
11 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
12 С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
13 Годишен отчет по ЗЕЕ за 2018г.
14 ЗАПОВЕД №193/25.02.2019 го. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл.125, ал.1 от Закона за горите, са определени горските територии, държавна и общинска собственост, в които е забранена пашата на селкостопански животни.
15 СЪОБЩЕНИЕ във връзка с прием на документи за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми
16 Публикуван е бюджет 2019г. на Община Разград
17 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5
18 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "РАЗГРАДЛЕС" ЗА 2019 г. - Териториален обхват СЦДП ТП "ДГС - Сеслав"
19 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "РАЗГРАДЛЕС" ЗА 2019 г. - Териториален обхват СЦДП ТП "ДГС - Разград"
20 Съобщение по чл. 72, ал.1 от АПК относно Заповед за обявяване на границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2019 г.

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk