Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

1 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-2-(4) от 14.02.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ КАЛОЯН Г. КАРЧЕВ 
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-17652-(4) от 14.02.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПЕНКА И. ИВАНОВА ВЕСЕЛКА И. ЦВЕТАНОВА
3 СЪОБЩЕНИЕ във връзка с прием на документи за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми
4 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № АО-05-03-9050 /21.11.2018 г. ДО ТОДОРКА ХРИСТОВА, ГРАД РАЗГРАД, УЛ. „СИЛИСТРА” № 11
5 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-15369-(4) от 08.01.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ДЕСИСЛАВ П. АНГЕЛОВ
6 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-16219-(4) от 08.02.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ДИМИТЪР Р. ДИМИТРОВ РУМЕН И. ПЕТКОВ
7 Уведомление по чл.66, ал.1 от АПК - Система
8 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Февруари 2019 г
9 Публикуван е бюджет 2019г. на Община Разград
10 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-15369-(4) от 08.01.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ НЕДЯЛКО К. ХРИСТОВ
11 О Б Я В А във връзка с организирането на Традиционните базари за продажба на мартеници
12 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-17652-(1) от 08.01.2019 г. ДО МАЛЧО К. МАЛЧЕВ
13 Обявление за Литературен конкурс на името на проф. Боян Пенев 2019
14 Обявяване на процедура по определяне на списъци за общо и индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година
15 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5
16 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "РАЗГРАДЛЕС" ЗА 2019 г. - Териториален обхват СЦДП ТП "ДГС - Сеслав"
17 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "РАЗГРАДЛЕС" ЗА 2019 г. - Териториален обхват СЦДП ТП "ДГС - Разград"
18 Съобщение по чл. 72, ал.1 от АПК относно Заповед за обявяване на границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2019 г.
19 Психолог обучава педагози и деца на семинар организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център и МКБППМН
20 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
21 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
22 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
24 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
25 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
26 Протокол за извършена проверка в Община Разград
27 УВЕДОМЛЕНИЕ
28 УВЕДОМЛЕНИЕ
29 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
30 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk