Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

1 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-11071-(4) от 15.10.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ГЕНКА Я. ГЕОРГИЕВА 
2 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № АО-05-03-6410 ДО ТОДОРКА ХРИСТОВА
3 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-13815-(1) / 03.10.2018 г. ДО СЕВГИН М. НАЗИФ
4 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-13815-(1) \ 03.10.2018 г. ДО СЕЛЯЙДИН М. НАЗИФ
5 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-13815-(1) /03.10.2018 г. ДО НАЗИФ М. НАЗИФ
6 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-13815-(1)/ 03.10.2018 г. ДО РУВЕЙДЕ М. КУРШУМДЖУ
7 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-9468-(4) от 14.08.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ЗЕЛИХА Ш. ШАБАНОВА
8 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Октомври 2018 г
9 Уведомление по чл.66 от АПК за издаване на заповед за обявяване границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2019г
10 УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.
11 ЗАПОВЕД №256 от 27.02.2018 год.,
12 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
13 Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Разградлес"
14 Заповед за събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци за 2018г.
15 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
16 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
17 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
18 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
19 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
20 Протокол за извършена проверка в Община Разград
21 УВЕДОМЛЕНИЕ
22 Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване по землища
23 Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"
24 УВЕДОМЛЕНИЕ
25 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
26 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk