Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018Г.

Продължава... 

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Обществени поръчки

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията
1 9033546 от 10.09.2014г. Възлагане на обществена поръчка чрез „публична покана“ с предмет „Застраховане на МПС, собственост на Община Разград, със застраховки „Пълно автокаско“, „Злополука на местата в МПС“ и „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ 
2 Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет - „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХЛАДИЛЕН ШКАФ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОП «УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО"
3 Протокол № 1 от18.08.2014 г. и Протокол № 2 от 26.08.2014 г. на комисията, провела обществена поръчка чрез публична покана по реда на ЗОП с предмет „ЗАСТРАХОВАНЕ СЪС ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ" СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД"
4 Протокол № 1 от 13.08.2014 г. и Протокол № 2 от 19.08.2014 г. на комисията, провела обществена поръчка чрез публична покана по реда на ЗОП с предмет „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОЕЖ"МОНТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ-АСАНСЬОРНА УРЕДБА" В СГРАДАТА НА ДКЦ-РАЗГРАД"
5 Протокол № 1 от 29.07.2014 г. и Протокол № 2 от 06.08.2014 г. на комисията, провела обществена поръчка чрез публична покана по реда на ЗОП с предмет „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХЛАДИЛЕН ШКАФ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОП «УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО"
6 00338-2014-0015 от 23.07.2014г. Открита процедура с предмет „ИЗБОР НА БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН БАНКОВ КРЕДИТ В РАЗМЕР НА 7 000 000 ЛВ. НА ОБЩИНА РАЗГРАД”

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg