Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви Обявления относно ПУП


Обявления относно ПУП

 
Покажи # 
1 З А П О В Е Д № 68 / 15.01.2018 г. 
2 З А П О В Е Д № 67 / 15.01 2018 г.
3 З А П О В Е Д № 66 / 15.01.2018 г.
4 З А П О В Е Д № 65 /15.01.2018 г.
5 З А П О В Е Д № 64 / 15.01.2018 г.
6 З А П О В Е Д № 63 / 15.01.2018 г.
7 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-04-12946 от 15.01.2018 г.
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-04-19102 от 15.01.2018 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg