Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. септември 2019

 

ПРОГРАМА ЕСЕНЕН ПАНАИР 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-66-(4) от 11.09.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ АФФЕ М. МОЛЛАВЕЛИ

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ

АФФЕ М. МОЛЛАВЕЛИ

                                                  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2115-66-(4) от 11.09.2019 г.

                   

 

Съобщаваме Ви  че със заповед № 1077 от 11.09.2019 г. на  кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с. Дянково,  община  Разград  за  поземлен  имот  пл. № 1491 в кв. 85.

Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом”  №  37а,   ет.ІІ,   стая 212   и е на разположение   заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.  

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

 

ОТ ОБЩИНАТА

ОТДЕЛ „ТСУКТ”

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-70-(4) от 18.09.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА РОЗАЛИНА Ф. ХАДЖИВАСИЛЕВА ВАЛЕНТИН Н. ХАДЖИВАСИЛЕВ ФИЛИП Н. ХАДЖИВАСИЛЕВ РЕНЕТА Н. ХАДЖИВАСИЛЕВА

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

РОЗАЛИНА Ф. ХАДЖИВАСИЛЕВА

ВАЛЕНТИН Н. ХАДЖИВАСИЛЕВ

ФИЛИП Н. ХАДЖИВАСИЛЕВ

РЕНЕТА Н. ХАДЖИВАСИЛЕВА

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2115-70-(4) от 18.09.2019 г.

 

                   

 

       Съобщаваме Ви  че със заповед № 1118 от 18.09.2019 г. на  кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с. Ушинци,  община  Разград  за  поземлен  имот  пл. № 433 в кв. 44.

       Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом”  №  37а,   ет.ІІ,   стая 212   и е на разположение   заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.  

        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

 

                                                                                 

ОТ ОБЩИНАТА

ОТДЕЛ „ТСУКТ”

 
 
 
 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е за откриване на производство по издаване на общ административен акт относно: Въвеждане на временна забрана за продажба и сервиране на алкохолни напитки

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Разград уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, открива производство по издаване на общ административен акт относно: Въвеждане на временна забрана за продажба и сервиране на алкохолни напитки в търговски обекти, заведения за обществено хранене и други обществени места на територията на община Разград за времето от 00:00 часа на 27 октомври 2019 г. до 20:00 часа на 27 октомври 2019 г., а при провеждане на втори тур на изборите и за времето от 00:00 ч. на 3 ноември 2019 г. до 20:00 ч. на 3 ноември 2019 г, с изключение на места, в които се провеждат предварително планирани тържества.

Заинтересованите лица в производството по издаване на общия административен акт могат да участват чрез предложения и възражения, подавани в законоустановения срок от 30 дни на електронна поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в деловодството на Община Разград на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, партерен етаж, стая 06 „Деловодство“. На основание чл. 68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, сдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт (ОАА), по всяко време на производството, вкл. и след приключването му с издаването на ОАА.                 

 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

Кмет на Община Разград

   

У В Е Д О М Л Е Н И Е за откриване на производство по издаване на общ административен акт относно въвеждане на временна забрана за движение на пътни превозни средства

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Разград уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, открива производство по издаване на общ административен акт относно:

1. Въвеждане на временна забрана за движение  на пътни превозни средства (ППС) както следва:

1.1. За времето от 12:30 ч. до 17:00 ч. на 26 октомври 2019 г., а при провеждане на втори тур на изборите и за времето от 12:30 ч. до 17:00 ч. на 2 ноември 2019 г. по  следните улици в гр. Разград:

√  ул. „Кирил и Методий” в участъка от кръстовището с ул. „Цар Асен” до кръстовището с ул. „Васил Левски”.

1.2. За времето от 20:00 ч. на 27 октомври 2019 г. до 07:00 ч. на 28 октомври 2019 г., а при провеждане на втори тур на изборите и за времето от 20:00 ч. на 3 ноември 2019 г. до 07:00 ч. на 4 ноември 2019 г., по  следните улици в гр. Разград:

  ул. „Кирил и Методий” в участъка от кръстовището с ул. „Цар Асен” до кръстовището с ул. „Васил Левски”;

  ул. „Васил Левски” в участъка между кръстовището с ул. „Дунав” и кръстовището с ул. „Кирил и Методий”;

  северното платно на бул. „Бели Лом” в участъка между ТП на НОИ  гр. Разград и кръстовището с ул. „Васил Левски”.

За посочените периоди от време водачите на пътни превозни средства ще използват като обходен маршрут улиците: „Паркова”, „Дунав” и „Странджа”.

2. Определяне на места за паркиране след 20:00 ч. на 27 октомври 2019 г., а при провеждане на втори тур на изборите след 20:00 ч. на 3 ноември 2019 г. на ППС, превозващи съставите на секционните избирателни комисии (СИК) от община Разград до Общинска избирателна комисия - Разград, както следва:

2.1. За ППС, превозващи членове на СИК от гр. Разград:

  ул. „Кирил и Методий” в участъка от кръстовището с ул. „Цар Асен” до кръстовището с ул. „Васил Левски”.

2.2. За ППС, превозващи членове на СИК от останалите населени места на Община Разград:

  по северното платно на бул. „Бели Лом” в участъка между ТП на НОИ  гр. Разград и кръстовището с бул. „Васил Левски“;

Заинтересованите лица в производството по издаване на общия административен акт могат да участват чрез предложения и възражения, подавани в законоустановения срок от 30 дни на електронна поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в деловодството на Община Разград на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, партерен етаж, стая 06 „Деловодство“. На основание чл. 68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, сдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт (ОАА), по всяко време на производството, вкл. и след приключването му с издаването на ОАА.                 

 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

Кмет на Община Разград

 

 
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-29-[4] от 21.08.2019 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ЯСЕН Ч. ЧОХАДАРОВ

 
 
 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ

ЯСЕН Ч. ЧОХАДАРОВ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 2115-29-[4] от 21.08.2019 г.

 

       Съобщаваме Ви  че със заповед № 991 от 21.08.2019 г. на  Кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с. Ушинци, Община Разград за поземлен имот с пл. № 427 в кв. 50.

       Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом”  №  37а,   ет.ІІ,   стая 212   и е на разположение   заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.  

        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

 

                                                                                 

ОТ ОБЩИНАТА

ОТДЕЛ „ТСУКТ”

 
 
 
 
   

Страница 1 от 9

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk