Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер


Търгове

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 19001

Документация

Публикувана на 12.02.2019г.

 

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 140 от 06.02.2019г.

 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 866/10.01.2011 г., включващ „Дърводелски цех“ със застроена площ от 302,80 кв. м. /триста и два квадратни метра и 80 см./, находящи се в западната страна на сграда № 25,  с идентификатор 61710.505.7218.1, цялата със застроена площ от 712,00 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, етаж: 1 /един/, предназначение: „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда”,с адрес: гр.Разград, ул.“Складова“ № 1, община Разград,  област Разград.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 135 от 04.02.2019г.

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – публична общинска собственост за осъществяване на административни дейности, представляваща помещение с площ от 28,50 кв.м., разположено на първия етаж в северозападната част на двуетажна административна сграда, находяща се в парцел IX, кв. 11 по плана на с. Липник, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 23, съгласно Акт за публична общинска собственост № 4/20.11.1997 г. при граници на частта от имота: ляво – стълбище, дясно – дворно място, горе – помещение.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  135 от 04.02.2019г.

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 123 от 29.01.2019г.

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот - частна общинска собственост (бивш магазин „Македония“), актуван с АОС № 2834/13.11.2017 година, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61710.502.6371.11.19 по кадастралната карта на гр.Разград, с административен адрес: гр.Разград, ж.к.„Освобождение“, бл.1
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 122 от 29.01.2019г.

 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 2834/13.11.2017 година, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61710.502.6371.11.19 по кадастралната карта на гр.Разград, с административен адрес: гр.Разград, ж.к.„Освобождение“, бл.1
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 121 от 29.01.2019г.

 
 
 

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот-частна общинска собственост, актуван с АОС № 461/26.01.1998 година, представляваща две помещения с обща площ от 33,00 кв.м. на втори етаж в къща, находяща се в гр.Разград, кв.“Варош“, ул.“Г.С.Раковски“ 11,

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 121 от 29.01.2019г.

 
 
 
   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008
 
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007

Документация

Протокол № ОГ-11-07 от 09.05.2018 г.

Заповед № 148 от 09.05.2018г.

Заповед № 149 от 09.05.2018г.

Договор № ОГ-12-09 от 15.05.2018г.

 

 

   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk