Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Брой гласували
2741
Първо гласуване
Сряда, 26 Май 2010 13:30
Последно гласуване
Вторник, 27 Юни 2017 10:14

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Посещения Процента Графика
Да, редовно.
1067 38.9%
Какви услуги?
1017 37.1%
Никога.
348 12.7%
Рядко ми се налага.
309 11.3%

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg