Постоянни комисии Мандат 2015 – 2019 г.

Печат

ПК по бюджет, финанси и икономическа политика
1.Радиана Ангелова Димитрова– председател
2.Марина Петрова Христова – зам.-председател
3. Мариан Пламенов Иванов
4. Милена Дачева Орешкова
5. Веселин Валентинов Спасов
6. Божинел Василев Христов
7. Владимир Димитров Димитров
8. Емине Бейти Хасан
9. Хами Ибрахимов Хамиев
10. Елка Александрова Неделчева
11. Таня Петрова Тодорова
 
ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол
1. Наско Стоилов Анастасов – председател
2. Божинел Василев Христов – зам.-председател
3. Валентина Маркова Френкева – Белчева
4. Гюлвер Исмаил Хасан
5. Марина Петрова Христова
6. Иво Борисов Димитров
7. Джипо Николов Джипов
8. Калоян Руменов Монев
9. Хасан Халилов Хасанов
10. Илия Христов Илиев
11. Стоян Димитров Ненчев
 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации
1. Калоян Руменов Монев – председател
2. Стоян Димитров Ненчев – зам.-председател
3. Марина Петрова Христова
4. Стефан Димов Стефанов
5. Мариан Пламенов Иванов
6. Митко Иванов Ханчев
7. Иво Борисов Димитров
8. Хами Ибрахимов Хамиев
9. Фатме Селим Али
 
ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на общината
1. Божинел Василев Христов – председател
2.Галин Пенчев Парашкевов– зам.-председател
3. Джипо Николов Джипов
4. Иво Борисов Димитров
5. Веселин Валентинов Спасов
6. Радиана Ангелова Димитрова
7. Наско Стоилов Анастасов
8. Емине Бейти Хасан
9. Фатме Зелкиф Емин
10. Стоян Димитров Ненчев
11. Диана Добромирова Мирчева-Рахнева
 
ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство
1. Валентина Маркова Френкева – Белчева – председател
2. Светослав Теофилов Банков – зам.-председател
3. Стефан Димов Стефанов
4. Митко Иванов Ханчев
5. Рейхан Ридван Вели
6. Владимир Димитров Димитров
7. Хами Ибрахимов Хамиев
8.Диана Добромирова Мирчева-Рахнева
9. Илия Христов Илиев
 
ПК по социална политика, трудова заетост, и здравеопазване
1. Янка Трифонова Георгиева– председател
2. Стефан Димов Стефанов – зам.-председател
3. Надежда Радославова Димитрова
4. Наско Стоилов Анастасов
5. Веселин Валентинов Спасов
6. д-р Левент Али Апти
7. д-р Ахтер Исметов Чилев
8. Хасан Халилов Хасанов
9. Мануел Василев Чутурков
10. Таня Петрова Тодорова
11.Диана Добромирова Мирчева-Рахнева
 
ПК по образование и наука
1. Хасан Халилов Хасанов– председател
2. Мануел Василев Чутурков– зам.-председател
3. Галин Пенчев Парашкевов
4. Гюлвер Исмаил Хасан
5. Рейхан Ридван Вели
6. Милена Дачева Орешкова
7. Фатме Селим Али
8. Елка Александрова Неделчева
9. Янка Трифонова Георгиева
 
ПК по култура, културно – историческо наследство и духовни ценности
1. Елка Александрова Неделчева – председател
2. Фатме Селим Али – зам.-председател
3. Митко Иванов Ханчев
4. Надежда Радославова Димитрова
5. Светослав Теофилов Банков
6. Емине Бейти Хасан
7. Фатме Зелкиф Емин
 
ПК за младежта, спорта и туризма
1. Галин Пенчев Парашкевов – председател
2. Мариан Пламенов Иванов – зам.-председател
3. Светослав Теофилов Банков
4. Владимир Димитров Димитров
5. д-р Ахтер Исметов Чилев
6. Фатме Зелкиф Емин
7. Таня Петрова Тодорова
 
ПК по международно сътрудничество
1. Рейхан Ридван Вели – председател
2. Янка Трифонова Георгиева – зам.-председател
3. Радиана Ангелова Димитрова
4. Валентина Маркова Френкева – Белчева
5. Гюлвер Исмаил Хасан
6. Мануел Василев Чутурков
7. Джипо Николов Джипов
8. Калоян Руменов Монев
9. д-р Левент Али Апти
 
Постоянно действаща комисия от общински съветници към Общински съвет Разград - Проверка на декларации и установяване конфликт на интереси /ЗПКОНПИ/
Мануел Василев Чутурков – председател
Радиана Ангелова Димитрова
Стоян Димитров Ненчев
Калоян Руменов Монев
д-р Левент Али Апти
 
 

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk