ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Галина Милкова Георгиева – Маринова – заместник- кмет на Община Разград, определена за кмет със Заповед № 1587/26.11.2015 г. на кмета на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград 

С П Р А В К А  по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 01.10.2019г.

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на Община Разград 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград

С П Р А В К А по Чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - Публикувана на 22.08.2019г.

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Разград за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на постъпилите предложения от обществени консултации по проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Разград за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд - Публикувана на 14.05.2019г.

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2018-2023 г

 

bzlogo oic radiorz logo 167x38 easypay e paybaner SO Card 03 integriran plan mlsp

logo bottom

location iconОбщина Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А

phone icon  (084) 660 091
phone icon  obshtina@razgrad.bg

off canvas logo