ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ във връзка с предстояща сесия, насрочена за 15.10. 2019 година

08 октомври  / вторник /  2019 година

13.30 ч.   съвместно   заседание в зала  № 102  на Община Разград

ПК по култура, културно – историческо наследство и духовни ценности.

ПК  по образование и наука.

С участието на ресорния заместник – кмет, началника на Регионален  Инспекторат по образованието на МОН, началник отдел „Образование“, директор на дирекция „Култура и туризъм“ в Община Разград, представител на инициативния комитет за учредяване на наградата на името на Никола Икономов.

14.00 ч.   заседание в зала  № 102 на Община Разград

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Уважаеми съграждани,

На основание чл. 35, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  Ви информирам, че заседанията на постоянните комисии  са открити.

 

Председател:  /Надежда Радославова/

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗЕСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 08 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

  1. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – заместник- кмет на Община Разград, определена за кмет със Заповед № 1144/24.09.2019 г. на кмета на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград.

  1. Докладна записка от Надежда Радославова Димитрова – председател на Общински съвет  Разград

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община Разград и кметове на кметства.

  1. Докладна записка от Стоян Димитров Ненчев - общински съветник

ОТНОСНО: Приемане на решение във връзка с административно дело № 183/2019 год., на Административен съд- Разград, по което е страна Общински съвет Разград.

  1. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – заместник- кмет на Община Разград, определена за кмет със Заповед № 1144/24.09.2019 г. на кмета на Община Разград

ОТНОСНО: Удостояване с Наградата на името на Никола Икономов по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители.

Пълен текст на докладните записки

bzlogo oic radiorz logo 167x38 easypay e paybaner SO Card 03 integriran plan mlsp

logo bottom

location iconОбщина Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А

phone icon  (084) 660 091
phone icon  obshtina@razgrad.bg

off canvas logo