Населени места

Община Разград заема стратегическо място в Североизточна България. Център е на едноименна област и се състои от 22 населени места - гр. Разград и 21 села. Съгласно ЕКАТТЕ гр. Разград е от І-ва категория-втора група, а останалите селища са от V-та до VІІ-ма категория.

Населени места
Кат. / н.м.
ЕКАТТЕ
Площ на землището (в км2)
Пощ. код
Тел. код
Забележка (старо име)

с.Балкански

7

 02467

31,958

 7265

084719

Калфа кьой, Калфа дере, Телец, Балканци

с.Благоево

7

 04296

43,804

 7275

084713

Къзъл Мурад, Ново село, Батемберг

с.Гецово

5

 18589

39,616

 7219

084

Хасанлар, Борисово

с.Дряновец

6

 23902

48,240

 7268

084718

 

с.Дянково

5

 24829

49,619

 7270

084723

Калово

с.Киченица

5

 37109

12,978

 7243

084725

Килли куюджук

с.Липник

6

 43760

9,710

 7242

084721

 

с.Мортагоново

5

 49093

25,630

 7248

084711

Ахмак, Ахмач

с.Недоклан

7

 51353

9,187

 7251

084269

 

с.Осенец

5

 54105

50,875

 7267

084710

Хюсенче

с.Островче

7

54420

18,031

7238

084764

Кючук ада кьой, Малка ада

с.Побит камък

7

 56890

46,695

 7262

084717

Дикили таш

с.Пороище

6

 59416

23,773

 7218

084

Арнаут

с.Просторно

7

 58668

-

7263

084266

в з-щето на с. Топчии

с.Радинград

7

 61385

8,390

 7245

084726

Калайджии

гр.Разград

1

 61710

92,845

 7200

084

 

с.Раковски

5

 62089

38,224

 7264

084728

Касъм куюджук

с.Стражец

5

 70860

-

 7217

084

Инебекчии, в з-щето на гр. Разград

с.Топчии

6

 72850

33,019

 7261

084720

 

с.Ушинци

7

 75246

16,704

 7244

084726

Каба кулак

с.Черковна

7

 80724

19,577

 7252

084722

 

с.Ясеновец

5

 87624

30,553

 7250

084722

Дущубак

 

Административно-териториални промени

 • през 1880 г. – преименувано е с. Кара Мурад (Ново село) на с. Батемберг без административен акт;

 • Указ № 155/обн. 03.03.1894 г. – преименува с. Хасанлар на с. Борисово;

 • Указ № 447/обн. 07.12.1901 г. – преименува с. Хюсенче на с. Осенец;

 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Кючук ада кьой (Малка ада) на с. Островче;

 • преименува с. Дикили таш на с. Побит камък;

 • преименува с. Арнаут на с. Пороище;

 • преименува с. Калфа кьой (Калфа дере) на с. Телец;

 • преименува с. Каба кулак на с. Ушинци

 • МЗ № 3072/обн. 11.09.1934 г. – преименува с. Килли куюджук на с. Киченица;

 • МЗ № 3775/обн. 07.12.1934 г. – преименува с. Зинджирли куюджук на с. Кладенци;

 • МЗ № 7552/обн. 22.11.1947 г. – преименува с. Батемберг на с. Благоево;

 • МЗ № 8866/обн. 5 януари 1948 г. – преименува с. Борисово на с. Гецово;

 • Указ № 290/обн. 23.06.1950 г. – преименува с. Телец на с. Балканци;

 • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – заличава с. Кладенци и го присъединява като квартал на с. Раковски;

 • Указ № 460/обн. 14.11.1961 г. – признава н.м. Гара Топчии (от с. Топчии) за отделно населено място – с. Просторно;

 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – отстранява грешката в името на с. Балканци на с. Балкански;

 • Указ № 757/обн. 08.05.1971 г. – заличава селата ГецовоПороище и Стражец и ги присъединява като квартали на гр. Разград;

 • Указ № 1885/обн. 06.09.1974 г. – заличава гар.с. Гара Разград и го присъединява като квартал на гр. Разград;

 • Указ № 250/обн. 22.08.1991 г. – отделя кварталите Гецово, Пороище и Стражец от гр. Разград и ги възстановява като отделни населени места – с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец

 • Указ № 111/обн. 18.04.2003 г. – отделя селата Просторно и Топчии и техните землища от община Ветовообласт Русе и ги присъединява към община Разград, област Разград;

 • Указ № 372/обн. 28 януари 2005 г. – отделя с. Островче и неговото землище от община Лозница и го присъединява към община Разград.


Печат