zx860y484 1191395 1
 Контакти Общинска избирателна комисия
 
Адрес:

гр. Разград, ул. Бели Лом 37А етаж 1 стая 106

Контакти

Телефон: 084 618 236

Факс: 084 662 189

E-mail: oik1726@cik.bg

website: https://oik1726.cik.bg/mi2019

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК