HPIM0008 DSC 8715 HPIM0004

Адрес на управление: Област Разград, гр. Разград, бул. Бели Лом № 37А
Седалище: Област Разград, гр. Разград, булБели Лом № 36
Съдружници / Акционери: Финансира се от Бюджета на Община Разград