Срокът за изпълнение на услугите, както и дължимите такси и цени за предоставянето им, са определени в приета от Общински съвет-Разград 

Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград

Предоставяне на административни услуги в КМЕТСТВАТА от Община Разград /Работно време: от 08:30 ч. до 12:00 и от 13:00 до 17:30 ч. /

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА"

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КАДАСТЪР"

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "РЕКЛАМА"

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Услуга 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ТРАНСПОРТ"

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ"

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ

 

bzlogo oic radiorz logo 167x38 easypay e paybaner SO Card 03 integriran plan mlsp

logo bottom

location iconОбщина Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А

phone icon  (084) 660 091
phone icon  obshtina@razgrad.bg

off canvas logo