Петък, 23 Август 2019 11:19

Учебни заведения

На територията на община Разград съществуват 16 общински училища. От тях 11 са основни /5 в гр. Разград и 6 в селата на общината/. Средните училища са ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф", ППМГ "Акад. Н. Обрешков", Спортно училище, СУ "Христо Ботев" и ПГССХВТ "Ангел Кънчев".

СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ГРАД РАЗГРАД

u-1 u-42 u-3

ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" 

ППМГ "Акад. Н. Обрешков" СУ "Христо Ботев"
           
u-4 u-5
Спортно училище  ПГССХВТ "Ангел Кънчев"

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА В ГРАД РАЗГРАД

u-6 u-7 u-8
ОУ “Васил Левски“ ОУ “Отец Паисий“  ОУ “Никола Й. Вапцаров“
u-9 u-10
ОУ "Никола Икономов" ОУ "Иван С. Тургенев"

В община Разград функционира Филиал-Разград към РУ "Ангел Кънчев" - Русе.   

u-11 u-12

 В община Разград има 6 професионални гимназии. В тези образователни институции учениците се обучават по следните направления: хранително - вкусова промишленост, биотехнологии, икономика, машиностроене, автотранспорт и строителство, облекло.

u-13 u-14 u-15
ПГО ”Станка Николица Спасо-Еленина"  ПГИ "Робер Шуман"  НПТГ "Шандор Петьофи"
u-16 u-17 u-18
ПГССХВТ "Ангел Кънчев"  ПГТС "Хр. Смирненски"  ПГХТБТ "Мария Кюри" 
                       
 За удовлетворяване на потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, изкуствата и спорта се организират дейности, свързани с интересите им в три Центъра за подкрепа за личностното развитие - Център за работа с деца, Център за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическа спортна школа.
u-19 u-20 u-21

 ЦПЛР - Център за работа с деца, гр. Разград

u-22 u-23 u-24

ЦПЛР - Ученическа спортна школа "Руси Бухтев", гр. Разград

u-25 u-26 u-27

ЦПЛР - Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград

За учениците от други общини, предпочели да се обучават в средните училища на община Разград, се осигуряват добри битови условия за живот и възпитание в ЦПЛР - Ученическо общежитие, гр. Разград - с капацитет 500 места.

u-28 u-29

ЦПЛР - Ученическо общежитие, гр. Разград

Ефективно е сътрудничеството с неправителствените организации. Създадени са обществени съвети с цел подпомагане на местната власт за водене на съвременна общинска образователна политика за развитие на гражданското общество, за разработване на местни образователни проекти.

Много златни, сребърни и други отличия носят учениците от Републикански състезания по свободна борба, лека атлетика, стрелба с лък, различните бойни изкуства, баскетбол.

Младите хора бележат високи успехи в областта на художествената самодейност, театралното изкуство и модерните танци.

u-30

ОУ “Васил Левски”, гр. Разград

Директор: Диана Първанова

Адрес: бул. “Княз Борис I” № 62

Телефон: +359 84 662707

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:http://www.vlevski.com

www.vlevski.forum5.info (Форум)

   
u 31

ОУ “Никола Йонков Вапцаров”, гр. Разград

Директор: Галин Парашкевов

Адрес: гр. Разград,

ул. “Никола Йонков Вапцаров” № 10

Тел.: +359 84 661077

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.vapcarov.org

   
u 32

ОУ “Никола Икономов”, гр. Разград

Директор: Виктория Георгиева

Адрес: ул. “Вардар” № 9, п.к. 112

Телефон: +359 84 623514

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:www.ou-nikola-ikonomov.com

   
u 33

ОУ “Отец Паисий”, гр. Разград

Директор: Мирослав Минков

Адрес: ул. “Отец Паисий” 6, п.к. 111

Директор: +359 87 8684372

Пом.- директор:+359 87 8684373

Канцелария:+359 87 9235206

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:www.oupaisii.com

   
u 34

ОУ “Иван Сергеевич Тургенев”, гр. Разград

Директор: Милена Орешкова

Адрес: ж.к. “Орел” 7205

Телефон: +359 84 662721

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:http://ou-turgenev.com

   
u 35

СУ “Христо Ботев”, гр. Разград

Директор: Стойчо Стойчев

Адрес: ул. “Дъбрава” № 2

Технически секретар телефон: +359 84 662701

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:http://www.razbotev.com

   
u 36

ОУ “Георги Сава Раковски”, с. Раковски

Директор: Елка Неделчева

Адрес: с. Раковски,

ул. “Г. С. Раковски” № 69

Телефон: +359 084728-374

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Заповед № 47/11.10.2019г.

   
u 37

ОУ “Отец Паисий”, с. Дянково

Директор:Гюлсен Хюсеинова

Адрес: с. Дянково,

ул. “Марица” № 10

Телефон: +359084723-216

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   
u 38

ОУ “Кирил и Методий”, с. Киченица

Директор: Илия Филипов

Адрес: с. Киченица,

ул. “Кирил и Методий” № 27

Телефон: +359084725-210

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

 

   
u 39

ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Осенец

Директор: Младен Бобев

Адрес: с. Осенец,

ул. “Стефан Радков” № 77

Телефон: 0878 684 398

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web: www.razgrad.bg/ou_beron_osenets

   
u 40

ОУ “Елин Пелин”, с. Стражец

Директор:Лилия Пенчева

Адрес: с. Стражец,

ул. “Орел” № 9

Телефон: 084/62 15 33

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   
u 41

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Ясеновец

Директор: Младен Матев

Адрес: с. Ясеновец,

ул. “Кирил и Методий” № 1

Телефон: 084722-219;

               0879235220

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Заповед № РД-02-059/16.10.2019г.

 

   
u 2

ППМГ “Академик Никола Обрешков”, гр. Разград

Директор: Мануел Василев

Адрес: ул. “Дъбрава” № 2

Телефон: Директор: 0878684362

Канцелария: 0876207320

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:http://www.pmgrz.net

   
u 43

ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, гр. Разград

Директор: Пейчо Георгиев

Адрес: ул. “Н. Й. Вапцаров” № 10

Телефон: Директор: 0878684374

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:http://gpcherazgrad.com

   
u 44

Спортно училище - Разград

Директор: Иван Илиев

Адрес: ул. “Дъбрава” № 2

Телефон: Директор: 0878 684375;

ЗАС: +359 84 621015

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.razgrad.bg/sportno

   
u 45

Професионална гимназия по икономика Робер Шуман

Директор: инж. Христина Панчева

Адрес: ул. “Камчия” № 1

Телефон: Директор: 0878 684346

Канцелария: тел./факс/ 084 661 245

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:http://pgi-rz.com 

   
u 46

Професионална гимназия по облекло “Станка Николица Спасо-Еленина”

Директор: Красимира Петкова

Адрес: ул. “Каймакчалан” № 9

Телефон: Директор: 0879 835927, 084 660705

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:http://pgo-razgrad.free.bg 

   
u 47

Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии “Ангел Кънчев”

Директор: инж. Венета Наковска

Адрес: бул. “Априлско въстание” № 103

Телефон: Директор: 0878 684 345,

084 661370

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:http://pgsshvt.com

   
u 48

Професионална гимназия по транспорт и строителство “Христо Смирненски”

Директор: инж. Димитричка Ангелова

Адрес: ул. “Гаврил Кръстевич” № 1

Телефон: Директор: 0878 684 349,

084 624693

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:https://pgtsrz.wordpress.com

   
u 49

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии “Мария Кюри”

Директор: Стойчо Стоев

Адрес: ж.к. “Орел” ПК 23 7205

Телефон: Директор: 0878 684 341,

                084661 439

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:http://www.mariya-kyuri.net

   
u 50

Национална професионална техническа гимназия “Шандор Петьофи”

Директор: Нешка Христова

Адрес: ул. “Проф. Илия Петров” № 1

Телефон: Директор: 0878 684 347, 084 66 02 37

0879 235203, 084 66 02 35

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web:https://ptgrz.org