Петък, 30 Август 2019 13:28

Отчети

Касов отчет на Община Разград към 31.12.2014г.

Касов отчет на Община Разград към 31.12.2015г.

Касов отчет на Община Разград към 31.01.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 29.02.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 31.03.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 30.04.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 31.05.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 30.06.2016г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 31.07.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 31.08.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 30.09.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 31.10.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 30.11.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 31.12.2016г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Касов отчет на Община Разград към 31.01.2017г.

Касов отчет на Община Разград към 28.02.2017г.

Касов отчет на Община Разград към 31.03.2017г.

Касов отчет на Община Разград към 30.04.2017г.

Касов отчет на Община Разград към 31.05.2017г.

Касов отчет на Община Разград към 30.06.2017г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнение на бюджета на Община Разград към 30.06.2017 г.

Касов отчет на Община Разград към 31.07.2017г.

Касов отчет на Община Разград към 31.08.2017г.

Касов отчет на Община Разград към 30.09.2017г.

Касов отчет на Община Разград към 31.12.2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средствата от ЕС към 31.12.2017г.

Касов отчет на Община Разград към 31.01.2018г.

Касов отчет на Община Разград към 28.02.2018г.

Касов отчет на Община Разград към 31.03.2018г.

Касов отчет на Община Разград към 30.04.2018г.

Касов отчет на Община Разград към 31.05.2018г.

Касов отчет на Община Разград към 30.06.2018г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнение на бюджета на Община Разград към 30.06.2018 г.

Касов отчет на Община Разград към 31.07.2018г.

Касов отчет на Община Разград към 31.08.2018г.

Касов отчет на Община Разград към 30.09.2018г.

Касов отчет на Община Разград към 31.12.2018г.

Касов отчет на Община Разград към 31.01.2019г.

Касов отчет на Община Разград към 28.02.2019г.

Касов отчет на Община Разград към 31.03.2019г.

Касов отчет на Община Разград към 30.04.2019г.

Касов отчет на Община Разград към 31.05.2019г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнение на бюджета на Община Разград към 30.06.2019 г.

Касов отчет на Община Разград към 30.06.2019г. 

Касов отчет на Община Разград към 31.07.2019г.

Касов отчет на Община Разград към 31.08.2019г.