transport1

Автогара Разград

информация тел.: (084) 660811

web site: https://avtogara-rz.com/

Национален телефон на

служба "Справки": 0700 10 900

Информация автогари: http://avtogari.info

Магистрали, пътна мрежа

На територията на Община Разград няма изградени магистрали. Дължината на Републиканската пътната мрежа е:

Първокласен път 1-2 /Е 70/ - 27,3 км.

Второкласен път ІІ 49 - 18.7 км.

Третокласни пътища - 74.5 км.

Четвъртокласни пътища - 86.8 км.

Осигурени са линии до всички общини от областта, съседните области, София и някои от по-големите градове в страната - Варна, Бургас, Русе, Шумен, Пловдив, Габрово, Плевен, Велико Търново и др.

За правилното организиране на движението по общинските пътища и улици и за удобство на участниците в него, територията на град Разград се разделя на зони:

Зона "Център" – с гранични улици: бул."Странджа", ул."Княз Борис", ул."Сава Катрафилов", ул."Любен Каравелов" и бул."Априлско въстание";

Пешеходна зона – зоната включва:

а/ Северен градски парк и всички паркове, градини и зелени площи на територията на град Разград;

б/ площадите: „Момина чешма", „Ларго", „Независимост", „Възраждане" и „Стефан Стамболов";

в/ Централната част на град Разград, по бул."България" – в участъка от кръстовището й с улиците „Искър" и „Дондуков" до кръстовището й с улиците „Кирил и Методий" и „Стефан Караджа";

„Синя зона" – обозначена със съответните знаци за начало и край, в дясно успоредно, по посока на движението на следните улици:

а/ бул."България" – с начало кръстовището с ул."Стефан Караджа" и ул."Кирил и Методий";

б/ ул."Кирил и Методий" – с начало кръстовището с ул."Стефан Караджа" и бул."България";

в/ ул."Марица" – с начало кръстовището с ул."Искър";

г/ ул."Васил Левски" – с начало кръстовището с ул."Дунав";

д/ ул."Искър" – в обособения паркинг, в отсечката между кръстовищата с ул."Марица" и бул."България".

„Г" зона – останалата част от града.

Железопътен транспорт

гара Разград

информация тел. (084) 660704

работно време от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Информация БДЖ транспорт: http://bdz.bg/

Железопътното обслужване се осъществява от Български държавни железници. През община Разград преминава първата железопътна линия в България - Русе-Варна. Тя се намира на 5 км от централната градска част и в непосредствена близост до индустриалната зона на града. ЖП линията дава възможност за удобен достъп до пазарите в цялата страна и чужбина.

Летище

Летище Варна, отстояние 135 км.

BG-9000 Varna

Телефони: 
Информация за полетите: +359 52 573 323

Рекламация багажи: +359 52 573 423

web site: https://varna-airport.bg/

Водни пътища

1.Морско пристанище – гр. Варна, отстояние 140 км.

Варна 9000, пл. "Славейков" №1

e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web site: http://port-varna.bg/bg/Nachalo/Home

2.Речно пристанище на р.Дунав – гр. Русе, отстояние 60 км.

7000 Русе, ул. Пристанищна 22

web site: http://www.port-ruse-bg.com/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание Решение № АК-11-03 / 11.02.2015 г. и Решение № АК-11-08 / 07.07.2015 г. на Областния управител на област Разград за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, Община Разград търси лицензирани превозвачи за пряко възлагане за срок от 6 месеца на превозите от общинската и републиканската транспортни схеми в пакет по следните автобусни линии:

  • · РУСЕ – РАЗГРАД /МР № 17101, 17102, 17103/
  • · РАЗГРАД – ГЕЦОВО /МР №13201 и 13202/
  • · ВАРНА – РАЗГРАД /МР № 17202/

Междуселищна автобусна линия Разград-Гецово се изпълнява с автобус пригоден за превоз на трудно подвижни лица

Часовете за изпълнение на курсовете по маршрутните разписания на горепосочените автобусни линии включени като пакет в Обособена позиция №7 и образец на заявлението до Кмета на Община Разград за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници са публикувани на интернет страницата на общината.

Решение № АК-11-08 / 07.07.2015 г. влиза в сила на 22.07.2015г.

Заявления за възлагане на превозите с приложени документи ще се приемат в деловодството на Община Разград: от 09,00 до 17,00 ч. на 23 и 24.07.2015 г.

Приложения:

  1. Списък на автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми включени като пакет в Обособена позиция №7
  2. Образец на заявлението до Кмета на Община Разград за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници

Съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници:

1. Учениците и студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, имат право на пътуване с минимално намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт - 30 %, а по междуселищния автомобилен транспорт - 20 %, спрямо определената цена по редовна тарифа.

2. Пенсионерите по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, имат право на пътуване с минимално намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт - 20 % спрямо определената цена по редовна тарифа

3. Децата до 7 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ - карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт, а децата от 7 до 10 навършени години - с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт.

За междуселищните линии всеки превозвач издава  карта за обслужваната от него автобусна линия.

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с въвеждане на стандартизиран модел на Европейската общност на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на  Община Разград, съгласно чл. 99а от Закона за движението по пътищата,

Община Разград 

уведомява лицата, които имат издадена карта за паркиране на хора с увреждания от кмета на общината в периода от  17.07.2010г. до 30.08.2012г. /от №1 до №420/, която още е в срок на валидност  за следното:

1. За да получите картата за паркиране, която отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Европейската общност от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., следва да подадете искане до кмета на общината във фронт офис №1 на  Община Разград, като приложите към него:

• копие на издадената Ви вече карта, която ползвате и към момента;

• копие  от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК  за оценка вида и степента на увреждане;

• актуална цветна снимка с размери 3х4 см;

2. При получаване на новата карта лицето трябва да върне старата карта и да положи подписа си върху новата карта на мястото, отделено за подпис на лицето.

Лицето, което следва да положи подписа си на картата, може да бъде:

• лицето, което има правото на преференциално паркиране

• родител или настойник на лицето с увреждания