Сряда, 02 Октомври 2019 12:05

На вниманието на избирателите с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не им позволява да извършват сами необходимите действия при гласуване

Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове и в изпълнение на Решение № 953-МИ от 04.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, Община Разград уведомява, че избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуване, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

  • в секция специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването;
  • в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район;
  • с придружител;
  • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК;
  • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

от 07.10.2019 г.

до 25.10.2019 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 26.10.2019 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 27.10.2019 г.

084 618 218; 084 618 146;

084 618 245

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.