Сряда, 02 Октомври 2019 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Разград уведомява, че съгласно чл. 43, ал. 1  и ал. 2 от Изборния кодекс всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки допуснати спрямо него в избирателния списък за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. със заявление по образец – Приложение № 7-МИ от изборните книжа.

Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изборния ден – 19 октомври 2019 г. лично и саморъчно подписано в общината, кметството или населеното място.