ЗДРАВКО НЕДЕЛЧЕВ ЗАНКОВ

Удостоен със званието през 2019г.

Роден на 15.05.1943 г. в град Разград.

Той е хореограф и главен художествен ръководител на Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“ при Народно читалище „Напредък 1901“, гр. Разград.

Творческата му дейност започва като ръководител на състав НЧ „Напредък 1901“ град Разград.

Огромна е заслугата му за богатата дейност на читалището през годините и завоюваните високи отличия, в областта на музикално-танцовото фолклорно изкуство.

ЗДРАВКО ЗАНКОВ е основател на Средношколски танцов състав и един от най – изтъкнатите хореографи в гр. Разград, с изключителен принос в съхранение на българския и в частност – на местния капански фолклор.

През годините ЗДРАВКО ЗАНКОВ  е основал и ръководил множество танцови състави, към водещи учебни заведения в гр. Разград и региона, а именно: СУ „Христо Ботев“, Селскостопански техникум „Ангел Кънчев“, Техникум по биотехнологии „Мария Кюри“ , СПТУ по машиностроене „Юрий Гагарин“, Икономическа гимназия гр. Разград, Политехническа гимназия ,,Н. Й. Вапцаров“, както и танцови състави към Комбинат за антибиотици, „Горско стопанство“, МВР, ДАП и формации към читалищата в село Ясеновец и село Каменово.

Връх в творческата си кариера ЗДРАВКО ЗАНКОВ достига като ръководител на Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“.

Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“ е основан през 1956 г., като танцов състав с цел издирване, съхраняване и популяризиране на танци, музика и обичаи от фолклора на региона.

През 1967 година ЗДРАВКО ЗАНКОВ поема неговото ръководство и го превръща във фолклорен ансамбъл, като остава негов художествен ръководител и до този момент.

Търсейки приемственост, през 80-те години на 20-ти век, основава Средношколски танцов състав към НЧ „Напредък 1901“, гр. Разград.

Оригиналният творчески почерк и неоспорим талант на ЗДРАВКО ЗАНКОВ, както и умението да „пали“ у хората желание за танцуване и любов към българския фолклор, са от изключително значение за високите творчески постижения на ансамбъла и за авторитета на НЧ „Напредък 1901“, гр. Разград.

Стотици танцьори, са преминали през школата по родолюбие на ансамбъла, като 

сценично разработените музикално – танцови произведения са над 50.

Повече от 2500 концерта в страната и чужбина, са записани в творческата биография на ансамбъла.

С прекрасните и завладяващи изпълнения, танцьорите са предизвиквали възхищението и аплодисментите на публиката в Русия, Белгия, Франция, Холандия, Алжир, Тунис, Италия, Испания, Унгария, Полша, Гърция, Германия, Сирия и др.

В репертоара на ансамбъла присъстват танци и песни от всички етнографски области, които разкриват огромното и неповторимо фолклорно богатство на България.

Репертоарът е пъстър букет от камерни, женски, мъжки и смесени танци, в които артистите представят не само уникалните български хора и ръченици, но и невероятната красота на националните костюми.

Въпреки, че в репертоара на ансамбъла присъства палитрата на българския песенен, музикален и танцов фолклор от всички етнографски области на страната, ЗДРАВКО ЗАНКОВ ревностно издирва и представя по оригинален начин красотата и богатството на местния капански фолклор и акцентира в работата си, върху колорита на Разградския край. Той е автор на част от най – стойностните произведения на ансамбъла – „Mомински пролетен танц“, „Юперски лазарки“, „Коронясване на ергените“ и др.

Уникалното представяне на сцената на класически образци, на създаденото от дедите ни, носят на ансамбъла признание и множество успехи и награди.

Ансамбълът е носител на Диплом и медал за високи художествени постижения на Министерството на културата на Германия, присъдени през 1975 г. от участие в състава на първата културна делегация на Разград в побратимения германски град Нойбранденбург, носител е на две първи награди за хореография и оркестрово изпълнение от фолклорния конкурсен фестивал „Картаген“ в Тунис, през 1981 г. и във фолклорен фестивал в Алжир.

Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“ е участвал във всички национални фестивали на художествената самодейност и е носител на множество златни медали. Носител е и на Кристалната купа и на Голямата награда от Националния конкурс „Коледно надиграване Варна 94“.

През 2003 г. ансамбълът печели сертификат на българската секция на Съвета на организаторите на международни фестивали за фолклор и традиционни изкуства /ЦИОФФ/, за участие в организираните международни фестивали от тази организация.

ЗДРАВКО ЗАНКОВ има изключителен принос за завоюваните високи отличия от ансамбъла, както и за популяризиране на българския фолклор, култура и традиции в страната и чужбина.

 Той е награден с орден „Кирил и Методий“ I-ва и II-ра степен от президента на Република България, за значим принос за развитието на културата и изкуството. Носител е също така на „Юбилеен медал 1300 години България“ и на наградата „Никола Икономов“ на Община Разград. Лауреат със златен медал от IV, V и VI Републикански фестивал на художествената самодейност. Носител е и на специалната награда на Картаген, Тунис, връчена му през 1983 г.

Овладявайки до съвършенство постиженията на съвременното българско фолклорно изкуство, опирайки се на традициите, опита и постиженията на най – видните български творци, хореографи, музиканти и етнографи, ЗДРАВКО ЗАНКОВ вече 50 години по неоспорим начин намира своето личностно и авторско присъствие и творческа реализация, сред безценното богатство на българския музикален и танцов фолклор.

 През м. декември 2018 г. ЗДРАВКО ЗАНКОВ отпразнува своя 50 годишен творчески юбилей с прекрасен концерт на формациите на читалището, чрез който ни накара да се гордеем, че сме наследници на тази богата култура и традиции.


Печат