Отдел "Образование"

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Началник отдел

Красимира Танасова Кирчева

2018

2019

встъпителна

Главен експерт "Средно образование"

Даринка Иванова Димитрова

2019

встъпителна

Младши експерт ”Предучилищно възпитание”

 

 

 

Главен счетоводител

Галина Неделчева Крумова

2019

встъпителна

експерт "ЧР и ТРЗ"

Ралица Стоянова Дечева

2019

встъпителна

експерт "ЧР и ТРЗ"

Весиле Хасан Хатиб

2019

встъпителна

Главен експерт "Възпитателна работа, програми и проекти"

Теодора Найденова Ненкова

2019

встъпителна

Директор ДГ № 2 "Лудогорче" Разград

Светла Георгиева Чавеева

2019

встъпителна

Директор ДГ № 3 "Приказка" Разград

Румяна Радева Ненова

2019

встъпителна

Директор ДГ № 4 "Митко Палаузов" Разград

Ценка Иванова Русева

2019

встъпителна

Директор ДГ № 5 "Незабравка" Разград

Катя Младенова Георгиева

2019

встъпителна

Директор ДГ № 6 "Шесте Ястребинчета" Разград

Петя Неделчева Станева

2019

встъпителна

Директор ДГ № 7 "Васил Левски" Разград

Антония Георгиева Колева

2019

встъпителна

Директор ДГ № 8 "Райна Княгиня" Разград

Ивалина Русинова Стойчева

2019

встъпителна

Директор ДГ № 11 "Детелина" Разград

Бонка Петкова Коцева

2019

встъпителна

Директор ДГ № 12 "Зорница" Разград

Снежана Иванова Хъневска

2019

встъпителна

Директор ДГ №14 "Славейче" гр. Разград

Младенка Василева Ботева

2019

встъпителна

Директор ДГ №1 „Щастливо детство” с. Раковски

Анелия Ангелова Стоянова

2019

встъпителна

Директор ДГ  „Пролет” с.  Раковски

Милена Върбанова Минкова

2019

встъпителна

Директор ДГ „Георги Димитров” с. Благоево

Лидия Владимирова Мизурска

2019

встъпителна

Директор ДГ №2 „Дора Габе” с. Ясеновец

Айсел Мустафова Махмуд

2019

встъпителна

Директор ДГ  „Радост” с. Мортагоново

Фериде Ахмед Али

2019

встъпителна

Директор ДГ  „Осми март” с.  Дянково

Недялка Димитрова Цанева

2019

встъпителна

Директор ДГ  „Пролет” с. Стражец

Петя Минкова Стефанова

2019

встъпителна

Директор ДГ  „Здравец” с. Гецово

Милена Кънчева Христова

2019

встъпителна

Директор ДГ  „Митко Палаузов” с.  Киченица

Елена Христова Вълкова-Трифонова

2019

встъпителна

Директор ДГ  „Гълъбче” с.  Топчии

Нели Иванова Йорданова

2019

встъпителна

Директор УСШ „Руси Бухтев”

Цветан Тодоров Танев

2019

встъпителна

Директор ЦУТНТ

Цветанка Василева Русева

2019

встъпителна

Директор Център за работа с деца

Даниела Димитрова Куртгева

2019

встъпителна


Печат