Представяне на Община Разград

Община  Разград заема югозападните и част от централните части на област Разград. С площта си от 655,428 km2 е най-голямата сред 7-те общини на областта, което съставлява 26,97% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

 

Разград е сърцето на една забележителна част от България, наречена Лудогорие - земя на древни цивилизации и култури, исторически дадености и богати традиции - негов дух и атмосфера, съчетание на автентичност и стародавни традиции с динамичното усещане за европейския ритъм на един модерен и жив град.

Името Лудогорие, с което назоваваме обширната хълмиста равнина в Североизточната част на страната, идва от богатството на вековни гористи масиви, които и днес са около една четвърт от общата площ на региона.

Изследователите смятат, че името на града идва от неговите по-стари варианти - Хазерграз или Хръзград. „Хезар" означава крепост, а „хръст" (кръст) идва да ни напомни за кръстопътното местоположение на града.

Историята ясно очертава Разград като естествен кръстопът, който още от древността свързва Европа с Азия и в който се пресичат важни търговски, културни и исторически траектории от античността до наши дни.

Днес Разград е модерен европейски град с отлично развита инфраструктура, добре оформена централна част, пояс от благоустроени по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 жилищни квартали и непрекъснато развиващи се промишлени зони, разположени около пътните артерии на града.

Общината се състои от 22 населени места.

Bulgaria Razgrad Municipality map bg


Печат